Murbruk M100/600 Vinter

Produktbeskrivning

Fescon Murbruk M 100/600 Vinter är ett cementbaserad torrbruk. Den maximala kornstorleken är 2,0 mm.

 

  • Lätt att använda
  • God arbetbarhet
  • Yttesligare färger på beställning
  • Frosttåligt
  • Finns is 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor.

 

 

Användningsområden

  • För tunnfogsmurning i temperaturintervallet -15 °C till +5 °C
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330703 Murbruk M100/600 Vinter 33070 1000 kg
6416841340009 Murbruk M100/600 39 Kvartsvit Vinter 34000 1000 kg
6416841340016 Murbruk M100/600 59 Nävervit Vinter 34001 1000 kg
6416841340023 Murbruk M100/600 40 Kalkgrå Vinter 34002 1000 kg
6416841340030 Murbruk M100/600 41 Korngul Vinter 34003 1000 kg
6416841340047 Murbruk M100/600 42 Tegelröd Vinter 34004 1000 kg
6416841340054 Murbruk M100/600 45 JordbrunVinter 34005 1000 kg
6416841340061 Murbruk M100/600 46 TorvbrunVinter 34006 1000 kg
6416841340078 Murbruk M100/600 48 Svartgrå Vinter 34007 1000 kg
6416841340085 Murbruk M100/600 52 Ljuslin Vinter 34008 1000 kg
6416841340306 Murbruk M100/600 44 Sandbrun Vinter 34030 1000 kg
6416841340221 Murbruk M100/600 71 Svan Vinter 34022 1000 kg
6416841340276 Murbruk M100/600 73 Gök Vinter 34027 1000 kg
6416841340269 Murbruk M100/600 75 Lärka Vinter 34026 1000 kg
6416841340207 Murbruk M100/600 77 Kaja vinter 34020 1000 kg
6416841340245 Murbruk M100/600 79 Fjällripa Vinter 34024 1000 kg
6416841340290 Murbruk M100/600 80 Lavskrika Vinter 34029 1000 kg
6416841340115 Murbruk M100/600 81 Kricka Vinter 34011 1000 kg
6416841340320 Murbruk M100/600 83 Dalripa Vinter 34032 1000 kg
6416841340122 Murbruk M100/600 85 Korp Vinter 34012 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Avsedd för tegelmurning vid temperaturer från -15 °C till +5 °C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner. Direktiv 2007. SFS-handbok 176

Avfallshantering

Avfall ska samlas upp mekaniskt och avfallshanteras enligt lokala anvisningar. Härdat avfall ska hanteras som byggavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

ca 1,2 kg/MRT
ca 1,5 kg/NKH
ca 1,7 kg/NRT

Vattenbehov 3,0–3,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg enligt färgschemat
Maximal kornstorlek

2 mm

Förpackningsstorlek 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

-15 °C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass M 5
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Kloridhalt < 0,01 %
Vattenabsorptionskoefficient

0,38 kg / (m2 *√min)

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till