Tätningsbruk M100/600

Produktbeskrivning

Fescon Kompakt murbruk är ett cementbaserat murbruk murning av bränt tegel och kalksandsten. Innehåller tillsatser som förbättrar väderbeständighet, formbarhet och täthet. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

 

  • lätt att använda
  • minskar vattengenomsläppligheten
  • god arbetbarhet
  • finns i 20 standardfärger
  • låg kapillär vattengenomträngning
  • ytterligare färger på beställning
  • frosttåligt

Användningsområden

  • fasadmurning på platser utsatta för kraftigt lutande regn
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331007 Tätningsbruk M100/600 33100 1000 kg
6416841331335 Tätningsbruk M100/600 39 kvartsvit 33133 1000 kg
6416841331014 Tätningsbruk M100/600 59 nävervit 33101 1000 kg
6416841331045 Tätningsbruk M100/600 40 kalkgrå 33104 1000 kg
6416841331038 Tätningsbruk M100/600 41 korngul 33103 1000 kg
6416841344250 Tätningsbruk M100/600 42 tegelröd 34425 1000 kg
6416841331052 Tätningsbruk M100/600 45 jordbrun 33105 1000 kg
6416841331069 Tätningsbruk M100/600 46 torvbrun 33106 1000 kg
6416841331076 Tätningsbruk M100/600 48 svartgrå 33107 1000 kg
6416841344274 Tätningsbruk M100/600 52 Ljuslin 34427 1000 kg
6416841344182 Tätningsbruk M100/600 44 Sandbrun 34418 1000 kg
6416841344137 Tätningsbruk M100/600 71 Svan 34413 1000 kg
6416841344083 Tätningsbruk M100/600 73 Gök 34408 1000 kg
6416841344113 Tätningsbruk M100/600 75 Lärka 34411 1000 kg
6416841344120 Tätningsbruk M100/600 77 Kaja 34412 1000 kg
6416841344106 Tätningsbruk M100/600 79 Fjällripa 34410 1000 kg
6416841344243 Tätningsbruk M100/600 80 Lavskrika 34424 1000 kg
6416841344298 Tätningsbruk M100/600 81 Kricka 34429 1000 kg
6416841344229 Tätningsbruk M100/600 83 Dalripa 34422 1000 kg
6416841344199 Tätningsbruk M100/600 85 Korp 34419 1000 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetbart i ca tre timmar.

Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Temperaturen på stenarna måste vara över 0 °C Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner, RYL 2000 och SFS-manual 176 Vid fasader som utsätts för snedregn måste särskild uppmärksamhet ägnas åt murningsarbetet och fogdetaljer. Teglet bör vara minst 120 mm brett. Lägg teglet med helt utfyllda fogar under murningen. Säkerställ täta fogar genom att lägga bruk i änden av stenen innan den sätts på plats. Förbindelsefogar måste utformas så att vatten som har trängt in i manteln kan lämna strukturen utan att skada den.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Vattenbehov 2,9–3,8 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg standardfärger och beställningsfärger
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 3 h
Tryckhållfasthet

M 5

Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Brandklass A1
Kloridhalt < 0,01 %
Köldtålighet Ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,38 kg / (m2 *√min) 

Vattengenomträngningsförmåga

testvägg slätt tegel 270*130*75 ingen vattengenomträngning (regntest 7 h, lufttryckskillnad 50 Pa, regnintensitet 270 l/m²//h) i en vägg med standardbruk tränger vatten igenom på mindre än en timme

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till