Tunnfogsbruk PHL

Produktbeskrivning

Fescon Murbruk för spontförsedda block är ett torrbruk för tunnfogsmurning av lättklinkerblock. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm. Fescon Stenlim används för tunnfogsmurning av kalksandsten.

 

  • lätt att använda
  • god arbetbarhet
  • frosttåligt
  • låg vattenabsorptionsförmåga

Användningsområden

  • för tunnfogsmurning både inomhus och utomhus
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530196 Tunnfogsbruk PHL 53019 25 kg
6416841330161 Tunnfogsbruk PHL 33016 500 kg
6416841330192 Tunnfogsbruk PHL 33019 1000 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetbart i ca tre timmar.

Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Temperaturen på stenarna måste vara över 0 °C Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B5 och B8 samt anvisningar i RYL 2000.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

0,5 kg/H-75; 1,5 kg/UH100–UH150
2,5 kg/RUH200–RUH380

Vattenbehov 3,5 l/25 kg säck
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg, 500 kg och 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 3 h
Hållfasthetsklass M 10
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Brandklass A1
Värmeledningsförmåga 0,83 W/mK
Köldtålighet Ja
Vattenångans genomträngningsförmåga

µ 15/35

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till