Tätningsbruk M100/600 Vinter

Produktbeskrivning

Tätningsbruk M100/600 Vinter är ett cementbaserat murbruk murning av bränt tegel och kalksandsten. Innehåller tillsatser som förbättrar väderbeständighet, formbarhet och täthet. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

 

  • Lätt att använda
  • Minskar vattengenomsläppligheten
  • God arbetbarhet
  • Låg kapillär vattengenomträngning
  • Ytterligare färger på beställning
  • Frosttåligt
  • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor.

Användningsområden

  • Fasadmurning på platser utsatta för kraftigt lutande regn i temperaturintervallet -15 °C till +5 °C
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331106 Tätningsbruk M100/600 Vinter 33110 1000 kg
6416841335418 Tätningsbruk M100/600 39 Kvartsvit Vinter 33541 1000 kg
6416841331199 Tätningsbruk M100/600 59 Nävervit Vinter 33119 1000 kg
6416841345424 Tätningsbruk M100/600 40 Kalkgrå Vinter 34542 1000 kg
6416841345417 Tätningsbruk M100/600 41 Korngul Vinter 34541 1000 kg
6416841345158 Tätningsbruk M100/600 42 Tegelröd Vinter 34515 1000 kg
6416841345455 Tätningsbruk M100/600 45 Jordbrun Vinter 34545 1000 kg
6416841345622 Tätningsbruk M100/600 46 Torvbrun Vinter 34562 1000 kg
6416841345479 Tätningsbruk M100/600 48 Svartgrå Vinter 34547 1000 kg
6416841345172 Tätningsbruk M100/600 52 Ljuslin Vinter 34517 1000 kg
6416841345486 Tätningsbruk M100/600 44 Sandbrun Vinter 34548 1000 kg
6416841335579 Tätningsbruk M100/600 71 Svan Vinter 34557 1000 kg
6416841345684 Tätningsbruk M100/600 73 Gök Vinter 34568 1000 kg
6416841345561 Tätningsbruk M100/600 75 Lärka Vinter 34556 1000 kg
6416841345509 Tätningsbruk M100/600 77 Kaja vinter 34550 1000 kg
6416841345608 Tätningsbruk M100/600 79 Fjällripa Vinter 34560 1000 kg
6416841345660 Tätningsbruk M100/600 80 Lavskrika Vinter 34566 1000 kg
6416841345585 Tätningsbruk M100/600 81 Kricka Vinter 34558 1000 kg
6416841345677 Tätningsbruk M100/600 83 Dalripa Vinter 34567 1000 kg
6416841345639 Tätningsbruk M100/600 85 Korp Vinter 34563 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Lägsta arbetstemperatur är -15 °C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner, anvisningar 2007 och SFS-manual 176.
Vid fasader som utsätts för snedregn måste särskild uppmärksamhet ägnas åt murningsarbetet och fogdetaljer. Teglet bör vara minst 120 mm brett. Lägg teglet med helt utfyllda fogar under murningen. Säkerställ täta fogar genom att lägga bruk i änden av stenen innan den sätts på plats. Förbindelsefogar måste utformas så att vatten som har trängt in i manteln kan lämna strukturen utan att skada den.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Vattenbehov 2,9–3,8 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg standardfärger och beställningsfärger
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

-15 °C

Brukstid 3 h
Hållfasthetsklass M 5
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Brandklass A1
Kloridhalt < 0,01 %
Köldtålighet Ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,38 kg / (m2 *√min) 

Vattengenomträngningsförmåga

testvägg slätt tegel 270*130*75 ingen vattengenomträngning (regntest 7 h, lufttryckskillnad 50 Pa, regnintensitet 270 l/m²//h) i en vägg med standardbruk tränger vatten igenom på mindre än en timme

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till