Tätningsbruk M100/600 Vinter

Produktbeskrivning

Fescon Tätningsbruk M100/600 Vinter är ett cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandstenstegel i murade fasader som utsätts för hårda påfrestningar. Lämpad för objekt som utsätts för kraftigt slagregn. Lämpad för efterfogning av vertikala tegel, natur- och skifferstensytor samt för reparation av murverksfogar. Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, väderbeständigheten och bearbetbarheten.

 

 • För murade fasader som utsätts för extrema påfrestningar
 • Låg vattenabsorption
 • Minskar hålmurens vattengenomsläpplighe
 • Hållfasthetsklass M 5
 • Väderbeständig
 • God bearbetbarhet
 • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor
 • Specialfärger tillhandahålls projektspecifikt

Användningsområden

 • För objekt som utsätts för kraftigt slagregn
 • För eftermurning av vertikala natur- och skifferstensytor
 • För reparation av murade fogar
 • För efterfogning av tegelmurning
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841331106 Tätningsbruk M100/600 Vinter 33110 1000 kg
6416841335418 Tätningsbruk M100/600 39 Kvartsvit Vinter 33541 1000 kg
6416841331199 Tätningsbruk M100/600 59 Nävervit Vinter 33119 1000 kg
6416841345424 Tätningsbruk M100/600 40 Kalkgrå Vinter 34542 1000 kg
6416841345417 Tätningsbruk M100/600 41 Korngul Vinter 34541 1000 kg
6416841345158 Tätningsbruk M100/600 42 Tegelröd Vinter 34515 1000 kg
6416841345455 Tätningsbruk M100/600 45 Jordbrun Vinter 34545 1000 kg
6416841345622 Tätningsbruk M100/600 46 Torvbrun Vinter 34562 1000 kg
6416841345479 Tätningsbruk M100/600 48 Svartgrå Vinter 34547 1000 kg
6416841345172 Tätningsbruk M100/600 52 Ljuslin Vinter 34517 1000 kg
6416841345486 Tätningsbruk M100/600 44 Sandbrun Vinter 34548 1000 kg
6416841335579 Tätningsbruk M100/600 71 Svan Vinter 34557 1000 kg
6416841345615 Tätningsbruk 72 Alli Vinter 34561 1000 kg
6416841345684 Tätningsbruk M100/600 73 Gök Vinter 34568 1000 kg
6416841345547 Tätningsbruk 74 Hök Vinter 34554 1000 kg
6416841345561 Tätningsbruk M100/600 75 Lärka Vinter 34556 1000 kg
6416841345509 Tätningsbruk M100/600 77 Kaja vinter 34550 1000 kg
6416841345608 Tätningsbruk M100/600 79 Fjällripa Vinter 34560 1000 kg
6416841345660 Tätningsbruk M100/600 80 Lavskrika Vinter 34566 1000 kg
6416841345585 Tätningsbruk M100/600 81 Kricka Vinter 34558 1000 kg
6416841345516 Tätningsbruk 82 Tjäder Vinter 34551 1000 kg
6416841345677 Tätningsbruk M100/600 83 Dalripa Vinter 34567 1000 kg
6416841345639 Tätningsbruk M100/600 85 Korp Vinter 34563 1000 kg
6416841345653 Tätningsbruk 86 Hassel höna Vinter 34565 1000 kg

Bruksanvisning

Underlag
 • Teglen eller strukturen som muras ska ha en temperatur på > -15°C
 • Tegel, natursten, skiffersten
 • Tegelpallen skyddas mot regn. Tegelstenarna ska skyddas mot vatten, snö och is.
Grundning
 • Strukturerna som muras grundas inte
Blandning och applicering av produkten
 • Arbetet bör inte utföras under kraftig vind, solsken eller regn.
 • Arbetstemperaturen är +5° ... -15°C. Vindens och kylans samverkan ska beaktas.
 • En säck (25 kg) med torrpulver blandas i 2,9–3,8 liter rent vatten. 
 • Vi rekommenderar att man inte lägger till den maximala mängden vatten redan i början. Murbruket har rätt vattenmängd när det är fast och inget vatten separeras på murbrukets yta.
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Avvikelse från den rekommenderade vattenmängden försämrar murbrukets hållfasthetsvärden, ökar risken för separering och påverkar hållfasthetsutvecklingen samt försämrar bearbetningsförmågan. 
 • Produkt blandas till en jämn, enhetlig massa med en spackelblandare, betongblandare, tvångsblandare eller rörblandare. 
 • Om arbetsförhållandena är mycket torra eller varma kan man förbättra vidhäftningen genom att fukta fogarna och teglen som ska muras så att de blir mattfuktiga. Inget löst vatten får förekomma.  
 • Brukets vattenmängd ska vara densamma under hela fogningsarbetet, eftersom skillnader i vattenmängd kan resultera i färgskillnader.
 • Fogningstekniken påverkar fogens täthet. Avsluta fogningen genom att jämna till fogarna med en fogslev. Avlägsna murbruk som har fastnat på tegelkanterna med en murborste genom att borsta snett över fogarna.
 • Rörelsefogar utförs enligt strukturplanerna.
 • Färdigt tätningsbruk är bearbetbart i ca 3 timmar. 
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart.
 • Torkat murbruk avlägsnas mekaniskt.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Beroende på förhållandena och objektet efterbehandlas de murade fogarna i temperaturer > 0 °C genom att hålla dem fuktiga med sprutvatten i cirka tre dygn efter murningen.
Efterfogning till tidigare murad fog
 • Finns i 20 standardfärger, specialfärger på beställning. 
 • Vid efterfogning avlägsnas den gamla murfogen på minst 15 mm djup, dock till högst 15 % av murningens djup eller enligt konstruktörens anvisningar.
 • Rengör fogen från damm och fukta fogen tills ytan är mattfuktig.
 • Blanda det torra pulvret i den angivna vattenmängden och låt stå i 10 minuter. Blanda sedan om och lägg till murbruk tills massan är jordfuktig. På så sätt säkerställs rätt lufthalt i murbruket. 
 • Vid efterfogning bearbetas först vertikala fogar och därefter horisontella fogar. Fogar på över 20 mm bearbetas i två steg. 
 • Den jordfuktiga efterfogningsmassan har en bearbetningstid på ca 1–2 h.
 • Murbruksfogar efterbehandlas genom att fogen hålls fuktig med hjälp av vattensprutning i ca 3 dagar efter gjutningen, beroende på förhållandena och det aktuella objektet.
 • Underlag eller murverk med låg vattenabsorption eftertätas med Reparationsbruk KL 1,2 eller Fasadputs JSP 1,5.
Observera
 • Murarbetet ska följa planerarnas anvisningar och myndighetsbestämmelser.
 • Murbruket lämpar sig inte för murning av insidan av eldstäder och bakugnar eller för murning av rökkanaler inomhus.
 • Murbruk kan ha små nyansskillnader mellan små och stora säckar samt sommar- och vinterkvaliteter, så murbrukets kvalitet bör inte ändras mitt på väggen.
 • När temperaturen sjunker till < -15 °C måste det murade området skyddas från frysning i sju dygn.
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Vattenbehov 2,9–3,8 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Färg 20 standardfärger, specialfärger på beställning
Maximal kornstorlek

2,0 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Tillsatsämnen

Med tillsatsämnen som förbättrar tätheten, bearbetbarheten och väderbeständigheten samt sänker vattnets fryspunkt.

Användningstemperatur

+ 5°C…-15°C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass M 5
Skjuvhållfasthet

 ≥0,16 N/mm2 (SFS-EN 998-2, 5.4.2 a)

Brandklass A1
Kloridhalt < 0,1 % (EN 998-2:2016)
Köldtålighet Ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,1 kg/(m2 · min0,5) (EN1015-18)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till