Tätningsbruk Heavy M100/600

Produktbeskrivning

Fescon Tätningsbruk Heavy M100/600 är ett cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandsten i fasader som ligger vid vatten eller som utsätts för slagregn, eller när det krävs ett särskilt skydd mot väderpåfrestningar. Innehåller tillsatser som förbättrar väderbeständighet, formbarhet och täthet. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

 

  • Lätt att använda
  • Minskar vattengenomsläppligheten
  • God arbetbarhet
  • Låg kapillär vattengenomträngning
  • Ytterligare färger på beställning
  • Frosttåligt
  • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor.

Användningsområden

  • Fasadmurning på platser utsatta för kraftigt lutande regn
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841344601 Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter 34460 1000 kg
6416841345011 Tätningsbruk Heavy 39 Kvartsvit 34501 1000 kg
6416841345028 Tätningsbruk Heavy 59 Nävervit 34502 1000 kg
6416841345035 Tätningsbruk Heavy 40 Kalkgrå 34503 1000 kg
6416841345042 Tätningsbruk Heavy 41 Korngul 34504 1000 kg
6416841345059 Tätningsbruk Heavy 42 Tegelröd 34505 1000 kg
6416841345066 Tätningsbruk Heavy 45 Jordbrun 34506 1000 kg
6416841345073 Tätningsbruk Heavy 46 Torvbrun 34507 1000 kg
6416841345080 Tätningsbruk Heavy 48 Svartgrå 34508 1000 kg
6416841345097 Tätningsbruk Heavy 52 Ljuslin 34509 1000 kg
6416841345189 Tätningsbruk Heavy 44 Sandbrun 34518 1000 kg
6416841345202 Tätningsbruk Heavy 71 Svan 34520 1000 kg
6416841345141 Tätningsbruk Heavy 73 Gök 34514 1000 kg
6416841345110 Tätningsbruk Heavy 75 Lärka 34511 1000 kg
6416841345127 Tätningsbruk Heavy 77 Kaja 34512 1000 kg
6416841345103 Tätningsbruk Heavy 79 Fjällripa 34510 1000 kg
6416841345240 Tätningsbruk Heavy 80 Lavskrika 34524 1000 kg
6416841345219 Tätningsbruk Heavy 81 Kricka 34521 1000 kg
6416841345226 Tätningsbruk Heavy 83 Dalripa 34522 1000 kg
6416841345196 Tätningsbruk Heavy 85 Korp 34519 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetbart i ca tre timmar.

Arbetsinstruktioner

Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Temperaturen på stenarna måste vara över 0 °C Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner, RYL 2000 och SFS-manual 176 Vid fasader som utsätts för snedregn måste särskild uppmärksamhet ägnas åt murningsarbetet och fogdetaljer. Teglet bör vara minst 120 mm brett. Lägg teglet med helt utfyllda fogar under murningen. Säkerställ täta fogar genom att lägga bruk i änden av stenen innan den sätts på plats. Förbindelsefogar måste utformas så att vatten som har trängt in i manteln kan lämna strukturen utan att skada den.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Vattenbehov 3,7–4,2 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg standardfärger och beställningsfärger
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 3 h
Hållfasthetsklass M 5
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Brandklass A1
Kloridhalt < 0,01 %
Köldtålighet Ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,02 kg / (m2 *√min) 

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till