ELK Fogbruk klinkerelement

Produktbeskrivning

Fescon ELK Murbruk är ett cementbaserat torrbruk. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Murbruket används vid skarvning av prefabricerade klinkerelement.

 

  • Bara tillsätt vatten                                                           
  • Lätt att arbeta med                                                          
  • Extremt väderbeständigt                                              
  • Diffusionsöppet
  • God vidhäftningsförmåga
  • Finns även i färg

 

Minsta leverans 3 stora säckar.

Användningsområden

  • Fogning av prefabricerade klinkerelement
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330918 ELK Fogbruk klinkerelement 33091 1000 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Kontrollera att klinkerplattorna är rena. Fukta plattorna så att de är mörka i färgen och är fuktiga och absorberande under fogningen.

Tillblandning

Totalt tillsätts ca 4,5 l vatten per 25 kg torrprodukt. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda ordentligt. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. För att färgen inte ska variera, ska varje sats ha samma konsistens och blandningstid. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Fogning

Använd exempelvis en vattenkanna för att försiktigt hälla bruket in i fogen mellan plattorna. Var särskilt noga med att inte få bruk på baksidan av plattorna. Lägg betongen så snart som möjligt efter fogningen, innan bruket har härdat. Om betongen läggs och packas först efter det att bruket har börjat härda, ökar risken för sprickbildning i fogarna.

Torra plattor påskyndar avsevärt härdningen, så tillräcklig och rätt typ av fuktning av plattorna är avgörande för ett bra slutresultat. Lägsta användningstemperatur +5 0C

Härdning

Kom ihåg att vid behov efterbehandla putset, exempelvis genom att spreja det med vatten.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Vattenbehov ca 4,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Färg enligt färgschemat
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 900 kg eller 1000 kg beroende på färg
Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid ca 2 h
Smidighet (Hägermann) ca 300 mm
Tryckhållfasthet

ca 30 MPa

Brandklass A1
Köldtålighet frosttåligt

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till