Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter

Produktbeskrivning

Fescon Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter är ett cementbaserat murbruk för murning av bränt tegel och kalksandsten i fasader som ligger vid vatten eller som utsätts för slagregn, eller när det krävs ett särskilt skydd mot väderpåfrestningar. Innehåller tillsatser som förbättrar väderbeständighet, formbarhet och täthet. Maximal kornstorlek 1,2 mm.

 

  • Lätt att använda
  • Minskar vattengenomsläppligheten
  • God arbetbarhet
  • Låg kapillär vattengenomträngning
  • Ytterligare färger på beställning
  • Frosttåligt
  • Finns i 20 standardfärger. Färgade produkter är skräddarsydda produkter, se leveransvillkor.

Användningsområden

  • Fasadmurning på platser utsatta för kraftigt lutande regn
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841346001 Tätningsbruk Heavy M100/600 Vinter 34600 1000 kg
6416841345318 Tätningsbruk Heavy 39 Kvartsvit Vinter 34531 1000 kg
6416841345325 Tätningsbruk Heavy 59 Nävervit Vinter 34532 1000 kg
6416841345332 Tätningsbruk Heavy 40 Kalkgrå Vinter 34533 1000 kg
6416841345349 Tätningsbruk Heavy 41 Korngul Vinter 34534 1000 kg
6416841345356 Tätningsbruk Heavy 42 Tegelröd Vinter 34535 1000 kg
6416841345363 Tätningsbruk Heavy 45 Jordbrun Vinter 34536 1000 kg
6416841345370 Tätningsbruk Heavy 46 Torvbrun Vinter 34537 1000 kg
6416841345387 Tätningsbruk Heavy 48 Svartgrå Vinter 34538 1000 kg
6416841345295 Tätningsbruk Heavy 52 Ljuslin Vinter 34539 1000 kg
6416841345783 Tätningsbruk Heavy 44 Sandbrun Vinter 34578 1000 kg
6416841345905 Tätningsbruk Heavy 71 Svan Vinter 34590 1000 kg
6416841345691 Tätningsbruk Heavy 73 Gök Vinter 34569 1000 kg
6416841345004 Tätningsbruk Heavy 75 Lärka Vinter 34500 1000 kg
6416841345134 Tätningsbruk Heavy 77 Kaja vinter 34513 1000 kg
6416841345806 Tätningsbruk Heavy 79 Fjällripa Vinter 34580 1000 kg
6416841345943 Tätningsbruk Heavy 80 Lavskrika Vinter 34594 1000 kg
6416841345912 Tätningsbruk Heavy 81 Kricka Vinter 34591 1000 kg
6416841345929 Tätningsbruk Heavy 83 Dalripa Vinter 34592 1000 kg
6416841345790 Tätningsbruk Heavy 85 Korp Vinter 34579 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetbart i ca tre timmar.

Arbetsinstruktioner

Lägsta arbetstemperatur är +5 °C. Temperaturen på stenarna måste vara över 0 °C Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner, RYL 2000 och SFS-manual 176 Vid fasader som utsätts för snedregn måste särskild uppmärksamhet ägnas åt murningsarbetet och fogdetaljer. Teglet bör vara minst 120 mm brett. Lägg teglet med helt utfyllda fogar under murningen. Säkerställ täta fogar genom att lägga bruk i änden av stenen innan den sätts på plats. Förbindelsefogar måste utformas så att vatten som har trängt in i manteln kan lämna strukturen utan att skada den.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Vattenbehov 3,7–4,2 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg standardfärger och beställningsfärger
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

-15°C

Brukstid 3 h
Hållfasthetsklass M 5
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Brandklass A1
Kloridhalt < 0,01 %
Köldtålighet Ja
Vattenabsorptionskoefficient

0,02 kg / (m2 *√min) 

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till