Tunnfogsbruk PHL Vinter

Produktbeskrivning

Tunnfogsbruk PHL Vinter är ett torrbruk för tunnfogsmurning av lecablock under vinterförhållanden. Maximal kornstorlek är 1,2 mm. Fescon Stenlim används för tunnfogsmurning av kalksandstegel- och block.

 

  • Lätt att använda
  • God arbetbarhet
  • Frosttåligt
  • Låg vattenabsorptionsförmåga

Användningsområden

  • För tunnfogsmurning vid temperaturer från +5 °C till -15 °C.
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530097 Tunnfogsbruk PHL Vinter 53009 25 kg
6416841329004 Tunnfogsbruk PHL Vinter 32900 500 kg
6416841330246 Tunnfogsbruk PHL Vinter 33024 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Avsedd för tunnfogsmurning vid temperaturer från -15 °C till +5 °C.
Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murning. Finlands byggbestämmelsesamling B5 och B8 samt anvisningar i RYL 2000.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

0,5 kg/H-75; 1,5 kg/UH100–UH150
2,5 kg/RUH200–RUH380

Vattenbehov 3,5-4,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg, 500 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

-15 °C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass M 10
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Brandklass A1
Värmeledningsförmåga 0,83 W/mK
Köldtålighet Ja
Vattenångans genomträngningsförmåga

µ 15/35

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till