Blockbruk M100/500 Vinter

Produktbeskrivning

Fescon Blockbruk M 100/500 Vinter är ett cementbaserad torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

 

  • Lätt att använda
  • God arbetbarhet
  • Frosttåligt

Användningsområden

  • För murning av lecablock, betongblock och bränt tegel vintertid
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330505 Blockbruk M100/500 Vinter 33050 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i kallt vatten och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga spacklet är arbetsbart i en halvtimme till en timme.

Arbetsinstruktioner

Blockbruk Vinter är avsett för murningsarbeten i temperaturer från -15 °C till +5 °C. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murningsarbeten. Finlands byggbestämmelsesamling B8, Tegelkonstruktioner. Direktiv 2007. SFS-handbok 176

Avfallshantering

Avfall ska samlas upp mekaniskt och hanteras enligt lokala anvisningar. Härdat avfall ska hanteras som byggavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

ca 4 kg / H75-UH150
ca 7kg / UH200 - RUH380

Vattenbehov 2,5–3,0 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

-15 °C

Brukstid 0,5–1 h
Hållfasthetsklass M 10
Skjuvhållfasthet

> 0,16 N/mm2 (medel)

Kloridhalt < 0,01 %

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till