Produkter för infrabyggande och reparation av betongytor

Bultbruk SR

 • Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. 
 • Infästning av ankarbultar som används vid tunneldrivning.
 • Största kornstorlek 0,6 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45
Läs mer om produkten

Vinterbultbruk SR

 • Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. 
 • Infästning av ankarbultar som används vid tunneldrivning.
 • Största kornstorlek 0,6 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • Arbetstemperatur +5°C till -10°C
Läs mer om produkten

SILKO Korro SKC C35/45

 • Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost
 • Största kornstorlek 10 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45
 • SILKO-godkänd 
Läs mer om produkten

SILKO Snabbkorro SPC C35/45

 • Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45
 • SILKO-godkänd
Läs mer om produkten

Quick Drill 45

 • Förbättrar injekteringsegenskaperna för cementpasta i bergssprickor 
 • Påskyndar bindningen och härdningen av injekterad cement 
Läs mer om produkten

Fästbruk TL

 • Fästbruk för reparationsbruk som används i reparationer av betongstrukturer
 • Största kornstorlek 0,6 mm
 • Vidhäftningshållfasthet > 1,5 MPa
Läs mer om produkten

Fyllnadsbruk VTL

 • Reparationer av djupa hål i betongstrukturer både inom- och utomhus
 • Reparationer där bruket måste vara stabilt
 • Största kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Reparationsbruk KL 1.2

 • Reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor
 • Vidhäftningshållfasthet R3
 • Största kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Reparationsbruk KL 40

Ett polymermodifierad reparationsbruk med cementbindemedel för fallkorrigering av balkonger samt reparation och lagning av betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m².

Läs mer om produkten

Puts- och slamningsbruk YTL

Ett polymermodifierad bruk med cement som bindemedel för avjämning och tunnputsning av ytor med lättklinkerblock och betongytor både inom- och utomhus. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m² (beroende på hur jämn väggen är). Tunnputsning 6–8 kg/m²/2 skikt.

Läs mer om produkten

Korro sprutbetong RKB

Fescon Korro sprutbetong RKB är mångsidig, fiberförstärkt specialbetong som är hållfasthetsklassificerad och rinner inte. Den kan användas vid reparation av betongkonstruktioner och som beläggning på golv-, vägg- och takytor. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Även lämplig för användning som gjuten betong och som sprutbetong i applikationer som kräver hög hållfasthet och bra väderbeständighet. Maximal kornstorlek 3,0 mm. Hållfasthetsklass C 30/37. SILKO-godkänd. Materialåtgång ca 2,0 kg/m²/1mm. Vidhäftningsklass R3.

Läs mer om produkten

Korrogard R 0,6 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Korrogard R 1,2 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Korrogard R 3,0 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Korroshot D KSD 5,0 mm

En polymermodifierad, fiberförstärkt specialbetong för betongsprutning med torr sprutmetod. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till