Korro sprutbetong RKB

Produktbeskrivning

Fescon Korro sprutbetong RKB är mångsidig, fiberförstärkt specialbetong som är hållfasthetsklassificerad och rinner inte. Den kan användas vid reparation av betongkonstruktioner och som beläggning på golv-, vägg- och takytor. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Även lämplig för användning som gjuten betong och som sprutbetong i applikationer som kräver hög hållfasthet och bra väderbeständighet. Maximal kornstorlek 3,0 mm.

 

 • Skikttjocklek på vägg- och takytor 30–40 mm, lagning av hål upp till 150 mm, gjuten betong 20–100 mm
 • Utmärkt bearbetbarhet
 • Kan bearbetas genom manuell påföring, pumpning eller sprutning
 • Rinner inte på vertikala ytor, fiberförstärkt
 • Tryckhållfasthet C 30/37
 • Frosttålig efter torkning
 • SILKO-godkänd
 • Vidhäftningsklass R3

Användningsområden

 • Ytbehandling och reparationer av betongstrukturer både inom- och utomhus
 • Utmärkt val för sockel- och trappreparationer
 • För gjutning, fyllning, upprätning och för att skapa golv med fall både inom- och utomhus
 • Som underlag vid installation av element
 • Som isoleringsputsning i områden där hög mekanisk hållfasthet krävs, t.ex. socklar
 • Skarvning av grundmurar med natursten
 • Ökar den strukturella styrkan i bärande strukturer
 • Ökar säkerhetsavståndet mellan armeringsjärn
 • Reparation av balkongers betongkonstruktioner
 • Reparationer och betongsprutning vid broar, tunnlar och bassänger
 • Vertikalfogning av betongelement
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530073 Korro sprutbetong RKB 53007 25 kg
6416841330055 Korro sprutbetong RKB 33005 1000 kg

Bruksanvisning

Underlag

 • Underlagskonstruktionens temperatur är > +5 °C
 • Betongyta eller isolerplatta
 • Underlaget är rent, fast och dammfritt. Underlaget ska vara tillräckligt starkt, orörligt och bärkraftigt
 • Lösa lager, cementlim och andra föroreningar har tagits bort mekaniskt för att säkerställa vidhäftning mellan Korro Sprutbetong RKB och underlaget. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag
 • Det är en bra idé att använda en högtryckstvätt för att rengöra underlagsbetongen utomhus, tvätten också fuktar betongunderlaget vilket förhindrar att den kommande betongreparationen torkar för snabbt
 • Lös rost har avlägsnats från armeringsjärnen och de har behandlats med Fescon Fästbruk TL vid behov
 • Installera armering vid behov, använd alltid nät vid isoleringsputsning
 • Gjuten betong ska utföras som en flytande, förstärkt struktur om underlaget är svag betong (underlagets draghållfasthet < 0,5 MPa) eller isolering. En flytande golvkonstruktion måste tas bort från underlaget med Fescon isoleringstyg och från vertikala strukturer med Fescon Kantband

Grundning

 • Betongunderlaget ska vara tillräckligt fuktig innan Korro sprutbetong RKB installeras.
 • Underlaget fuktas med vatten för att förhindra att vattnet i Korro sprutbetong RKB absorberas för fort i underlaget. Korro sprutbetongen måste förbli fuktig under härdningen för att säkerställa korrekt härdning och uppnå önskad styrka. Detta samt sprejning av vatten efteråt förhindrar plastiska sprickor och att ytan lossnar från underlaget
 • Innan produkten påförs måste betongytan vara så pass fuktig att den har mörknat, stillastående vatten får inte förekomma. Betongytan ska vätas i god tid, t.ex. kvällen före, så att vattnet absorberas tillräckligt djupt in i ytan
 • Vid behov använd Fescon Fästbruk TL för att förbättra vidhäftningen och skydda armeringsjärnet enligt instruktionerna på produktkortet
 • Flytande primer används inte med Korro sprutbetong
 • Vid saneringsobjekt med ett mycket torrt, sugande gammalt underlag, rekommenderas att ytan vätas så att den har mörknat flera gånger

 

Bruksanvisning

 • Arbetsplatsen ska skyddas från stark vind, sol och regn
 • Temperaturen under gjutning och härdning ska vara +5...+25 °C
 • En säck (25 kg) torrt material blandas med 3,5–4,1 liter rent vatten. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Mängden vatten i betongen är korrekt när massan inte rinner på betongunderlaget.
 • Överdosering av vatten är förbjuden eftersom det minskar hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och
 • förlänger produktens torktid
 • Korro sprutbetong RKB blandas till en jämn massa med hjälp av ett murbruk, en betongblandare, en tallriks- eller rörblandare.
 • När du blandar med blandarvisp eller betongblandare ska massan vila i ca 5 minuter, sedan blanda igen en kort stund
 • RKB påförs genom pumpning, sprutning eller manuellt på underlaget, förseglas och justeras med en rätskiva. Vid behov jämnas den bearbetade ytan till den kvalitetsnivå som krävs för appliceringen, t.ex. med en putsbräda av polyuretanskum eller en stålspackel. Ytan jämnas efter Korro sprutbetong har stelnat lite
 • Vid rätning av ytor använd kantstyrning eller brädor längs vilka linjen dras. För rätning av vinklar, installera en styrbräda som hjälp för att applicera RKB rakt
 • På stora ytor är den rekommenderade skikttjockleken 30–50 mm. Skapa tjockare lager genom att applicera bruket i flera skikt, och låt varje skikt torka en dag före nästa skikt läggs på. Vid lagning av hål kan djupet för de enskilda hålen vara 150 mm som mest.
 • Arbetbar efter ca en timme från att vatten tillsattes
 • Tvätta arbetsredskapen omedelbart efter arbetet med vatten
 • Torr Korro sprutbetong tas bort mekaniskt.
 • Som efterbehandling, håll ytorna fuktiga under 2–5 dagar efter gjutning beroende på förhållandena och platsen genom att spreja vatten, plastfilm eller Fescon tillsatsmedel.
 • Var särskilt uppmärksam med tidpunkten och noggrannheten med efterbehandling under våren, då är den relativa luftfuktigheten ofta under 40 % RH. Låg relativ luftfuktighet i kombination med solljus och vind torkar ytan mycket snabbt

 

Beläggning

 • Korro sprutbetong RKB behöver inte beläggning eller bestrykning
 • Utomhus kan ytorna beläggas med keramiska plattor, naturstenar, epoxi, polyuretan, färger och fasadbeläggningar
 • Inomhus kan keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, lamellparkett/laminat och kork användas som beläggning. Vid behov slipas ytan och/eller slätas över med Fescon vägg- eller golvspackel
 • Korro sprutbetong RKB:s hållfasthetsvärden och andra tekniska egenskaper räcker som underlag för nästan alla beläggningsmaterial. Säkerställ dock att de tekniska egenskaperna av massan uppfyller beläggningstillverkarens krav på underlaget och även underlagets fuktighet

Spreja vatten på ytorna under 2–5 dagar efter gjutning beroende på förhållandena och platsen.

Andra överväganden

 • I golvkonstruktioner där RKB gjuts på underlagsbetong är skikttjockleken 20–100 mm
 • Kan användas i flytande, förstärkta golv (t.ex. #150/5mm). Skikttjockleken i detta fall 50–100 mm
 • Golvytan som gjuts på en gång bör vara mindre än 15m². Vid gjutning av mer än 15 m² ökar risken för sprickbildning, vilket innebär att ett tillräckligt antal krympfogar ska planeras enligt instruktioner i BY45/BLY 7 Betonggolv 2014. Den maximala storleken på en golvyta som gjuts på en gång är ca 50–100 m2.
 • När du lägger på stora ytgolv på underlaget måste underlagsbetongen ha draghållfasthet > 1,5 MPa. Vid dimensionering av ytplattan är vidhäftning till underlaget en viktig faktor för att förhindra att ytplattan lossnar från underlaget genom krympning.

 

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca. 2,0 kg /  mm / m².

Vattenbehov 3,5–4,1 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Fiber fiberförstärkt
Tillsatsämnen

Ämnen som förbättrar bearbetbarheten.

Användningstemperatur

+5 °C - +25°C

Brukstid ca 1 h
Kan beträdas ca 24 h
Hållfasthetsklass C 30/37
Tryckhållfasthet

> 37 MPa (28 dagar +20 °C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Brandklass A1
Belastningsklasser XC4, XF4, XS1, XD2 (50 år) XC4, XF3, XS1, XD2 (100 år)

Produktvideor


Arbetsbilder

Fescon Ruiskukorrobetoni RKB työkuva

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till