Korroshot D KSD 5,0 mm

Produktbeskrivning

Fescon Korroshot (D) är en polymermodifierad och fiberförstärkt specialbetong för torrsprutning.

 

 • SILKO-godkänd (19 mars 2012)
 • tryckhållfasthet 50–60 MPa (28 dagar, +20 °C)
 • liten krympning vid torkning
 • för torrsprutning
 • frosttåligt
 • god vidhäftningsförmåga

 

Minsta leverans 3 stora säckar.

Användningsområden

 • fasadreparationer
 • tillför ett skyddande betongskikt
 • strukturella reparationer
 • bergförstärkningar
 • gjutobjekt med svåra formar
 • reparationer av broar
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533074 Korroshot D KSD 5 mm 53307 25 kg
6416841333100 Korroshot D KSD 5 mm 33310 1000 kg

Bruksanvisning

För att minska dammproblem och för att säkerställa ett jämnt sprutresultat bör betongen fuktas före sprutning. En lämplig fuktnivå är cirka 6 viktprocent. Förfuktningen görs lättast genom att använda Fescon Oy:s automatiska kombination av blandare och silo. Arbetbarhetstiden för förfuktad betong är mindre än två timmar.

Avlägsna skadad betong med t.ex. mejsel eller genom vattensandblästring. Underlaget måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Börja väta ytan föregående dag. Under torra förhållanden fuktas ytan även under arbetets gång. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag.

Arbetet måste utföras i enlighet med Vägverkets SILKO-riktlinjer och BY 29 sprutbetongsinstruktioner (1993). Maximal skikttjocklek som kan sprutas vid samma tidpunkt är ca 50 mm beroende på förhållandena. Förstärk/armera efter tillverkarens anvisningar. Vid sprutning av sektioner med vattenläckage kan man använda en accelerator. Vid sprutning av flera skikt måste det tidigare skiktet vara tillräckligt starkt. Den betongsprutade ytan kan glättas. Borstning är också möjligt. Den lägsta användningstemperaturen är +5 °C. Se till att temperaturen inte faller under 0 °C under efterbehandlingen.

Sprutbetong måste efterbehandlas till dess styrkan är 60 % av den nominella styrkan. Detta innebär åtminstone sju dagar. Efterbehandla genom att spreja med vatten eller applicera en härdare. Ju längre efterbehandling, desto bättre slutresultat. Följ SILKO-anvisningarna och BY 29-sprutbetonganvisningarna (1993) även för efterbehandlingen.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Vattenbehov ca 8,8 % torrprodukt
Färdig massa ca 450 l/1 000 kg torr produkt
Konsisten pulver
Färg grå
Sammansättning Portlandcement, 3 mm natursand, polymer och fiberförstärkning
Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Lagring

12 månader från tillverkningsdatumet

Brukstid <2 tim vid förfuktning
Tryckhållfasthet

7 dagar ca 50 MPa
28 dagar 50–60 MPa (EN 12190)
styrkan beror på mängden vatten som används och efterbehandlingen

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (EN 1542)

Brandklass A1
Karbonatisering

<2 mm (enligt Silkos testprogram)

Köldtålighet Vidhäftningsstyrka > 1,5 MPa (EN 13687) (ingen sprickbildning, erosion eller laminering)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till