Bultbruk SR

Produktbeskrivning

Fescon Bultbruk SR är ett pumpbart specialbruk avsett för förstärkningsarbeten i bergkonstruktioner. Bindemedlet är sulfatresistent cement. Användningsföremål är tunnelgrävning och berg- och infrabyggande. Ett industriellt tillverkat, bruksfärdigt torrbruk som är CE-märkt och som uppfyller kvalitets- och hållfasthetskraven.

 

 • Hållfasthetsklassad och bruksfärdig torrprodukt
 • God pumpbarhet och fyllningsförmåga
 • Hålls i vertikala hål
 • Hållfasthetsklass C 35/45
 • Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA2 (100 års livslängd)
 • Bultbruk SR uppfyller EN 1504-6-standardens krav på utdragningsmotstånd i enlighet med standarden EN 1881.

 

Användningsområden

 • Lödning av kamstålsbultar som används vid bergbyggnad    
 • Efterinjektering av expanderande ankarbultar (t.ex. CT-bultar eller liknande)

 

Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533357 Bultbruk SR 53335 25 kg
6416841333353 Bultbruk SR 33335 800 kg

Bruksanvisning

Underlaget
 • Borrhålet har en temperatur på +5°C…+25 °C.  
 • Borrhålet har sköljts med tryckvatten och, vid behov, blåsts med tryckluft.
 • Bulthålen ska vara rena, fasta och dammfria
 • Borrhålet grundas inte
Grundning
 • Borrhålet grundas inte
Arbetsinstruktioner
 • Arbetsplatsen skyddas helt mot vind, sol och regn.
 • Medan bultningsarbetet pågår och bruket härdas ska luften och borrhålet ha en temperatur på +5…+25 °C.
 • En säck (25 kg) blandas i 4,7–5,0 liter kallt vatten. Vid pumpning ska man blanda i en mängd vatten som motsvarar 18–20 % av torrproduktens vikt. Vattenmängden är optimal när bultbruket inte rinner ut från uppåtriktade borrhål.  
 • Vattenmängden ska överensstämma med det som anges i produktkortets instruktioner. Om man inte följer den rekommenderade vattenmängden kommer det att ge försvagade hållfasthetsvärden, en ökad risk för separation, försämrad bearbetbarhet samt påverka bultbrukets hållfasthetsutveckling. 
 • Bultbruket blandas till en jämn massa (t.ex. med hjälp av tvångsblandare eller rörblandare).
 • Bultbruket pumpas in i borrhålen i berget med en lämplig spackelpump. Bultbruket ska fylla hela borrhålet.  
 • Bultbruket ska skyddas mot mekaniska påfrestningar under dess hållfasthetsutveckling.
 • Bearbetbar i ca 1 h efter tillsättning av vatten
 • Arbetsredskapen rengörs med vatten omedelbart efter att arbetet är klart. 
 • Torkat bultbruk avlägsnas mekaniskt.
Andra överväganden
 • Arbetet utförs enligt infraRYL-instruktionerna 
Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca 2,90 kg/lm torrprodukt (ca 1,60 l/m färdigt spackel) då man använder ø 25 mm kamstålsbultar i 52 mm borrhål

 

Vattenbehov 4,7-5,0 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel sulfatresistent cement
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 800 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Användningstemperatur

+5°C...+25°C

Brukstid ca 1 h
Hållfasthetsklass C 35/45
Tryckhållfasthet

> 45 MPa

Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA2 (100 års livslängd)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till