Reparationsbruk KL 1.2

Produktbeskrivning

Fescon Repair Plaster är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel som är avsett för betongytor. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm.

 

 • Lätt att använda
 • God vidhäftning på underlaget
 • God arbetbarhet
 • Separata lim behövs inte
 • Kan sprutas på
 • Kloridfritt
 • Kan poleras
 • Diffusionsöppet
 • Långsam karbonatisering
 • Frosttåligt

Användningsområden

 • Reparationer av betongstrukturer både inom- och utomhus
 • Fasadreparationer och ytskikt
 • Slutbehandling av reparationer
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841430342 Reparationsbruk KL 1,2 mm 43034 25 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Avlägsna skadad betong med t.ex. mejsel eller genom vattensandblästring. Forma hålrummen och rengör rostiga armeringsjärn. Ersätt med nya armeringsjärn vid behov. För på ett eller två skikt Fescon Adhesive Plaster på de rengjorda armeringsjärnen. Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts med t.ex. högtryckstvätt. Ytan måste vara tillräckligt fuktig för att mörkna innan beläggningen påbörjas. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två timmar.

 
Beläggning

Fescon Repairing Plaster 1,2 mm sprutas ut till ett jämnt skikt på ca 3 mm. Jämna av ytan vid behov. Glätta inte ytan för att driva upp cementpastan till ytan. När ytan härdat i minst en dag ska ett andra skikt reparationsbruk vid behov sprutas på (skiktet ska vara ca 3 mm tjockt). Jämna av och glätta eller borsta putsbruket till önskad profil. Slutbehandlingen ska alltid utföras ytterst försiktigt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar.

Reparation

Påbörja reparationen genom att fylla djupa hålrum. Välj reparationsbruk med största möjliga kornstorlek efter hålrummets djup. Den rekommenderade skikttjockleken är 2–15 mm. Bäst vidhäftning vid underlaget uppnås med hjälp av Adhesive Plaster och genom att fylla skikt på skikt. Varje skikt måste få härda i minst en dag före nästa påföring. Ytan på föregående fyllningslager ska vara rå. Slutbehandlingen ska utföras mycket omsorgsfullt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar. Använd t.ex. Fescon Shotcrete för strukturella reparationer.

Härdning

Både reparerade och belagda ytor ska duschas med vatten och/eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Den ska pågå i minst ett till tre dagar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

1,8 kg/m²/mm

Vattenbehov 3,0-3,5 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

2 - 15 mm/fyllning

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

ca 25 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa, minskar inte efter 100 frys-/smältcykler (SFS 5447)

Böjningsdraghållfasthet ca 8,0 MPa
Krympning

ca 1,0 ‰ (28 d prisma)

Längdens temperaturkoefficient

(1 °C) 14,7 x 10-6/°C

Brandklass A2
Karbonatisering

ca 5 mm (91 dagar, övervakat test)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till