Reparationsbruk KL 3.0

Produktbeskrivning

Fescon Repair Plaster är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel som är avsett för betongytor. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

 • lätt att använda
 • separata lim behövs inte
 • god arbetbarhet
 • kloridfritt
 • kan poleras
 • diffusionsöppet
 • långsam karbonatisering
 • frosttåligt
 • god vidhäftning vid underlaget

Användningsområden

 • reparationer av betongstrukturer både inom- och utomhus
 • reparationer av fasader
 • reparationer av balkonger
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841430359 Reparationsbruk KL 3,0 mm 43035 25 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två timmar.

Avlägsna skadad betong med t.ex. mejsel eller genom vattensandblästring. Ta bort det gamla ytskiktet från balkonger och altaner. Forma hålrummen och rengör rostiga armeringsjärn. Ersätt med nya armeringsjärn vid behov. Armeringsjärn som inte behövs kan tas bort. Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Påför Adhesive Plaster på rengjorda armeringsjärn. Påbörja reparationen genom att fylla djupa hålrum. Välj reparationsbruk med största möjliga kornstorlek efter hålrummets djup. Den rekommenderade skikttjockleken vid lagning av sprickor är 10–50 mm. Bäst vidhäftning vid underlaget uppnås med hjälp av Adhesive Plaster och genom att fylla skikt på skikt. Alla skikt, i synnerhet fästskikt, måste få härda i minst en dag före nästa påföring. Ytan på föregående fyllningsskikt ska vara rå. Slutbehandlingen ska alltid utföras ytterst försiktigt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar. Använd Fescon Shotcrete för strukturella reparationer. Den rekommenderade skikttjockleken vid fallkorrigering på balkonger och terrasser är 6–30 mm.

Reparerade ytor ska duschas med vatten och/eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Den ska pågå i minst ett till tre dagar.

Avfallshantering

Härdad produkt och tomma, torra förpackningar kan lämnas vid en soptipp. Flytande produkter måste lämnas vid en avfallsstation för farligt avfall.

Tekniska data

Materialåtgång

1,8 kg/m²/mm

Vattenbehov 2,0-2,5 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

6-30 mm

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

ca 25 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa, minskar inte efter 100 frys-/smältcykler (SFS 5447)

Böjningsdraghållfasthet ca 8,0 MPa
Längdens temperaturkoefficient

(1 °C) 13,2 x 10-6/°C

Brandklass A2
Karbonatisering

ca 9 mm (91 dagar, övervakat test)

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till