Fyllnadsbruk VTL

Produktbeskrivning

Fescon Non-sag Filler är ett cementbaserat, polymermodifierat, fiberförstärkt torrbruk med tillsatsmedel för betongytor. Den maximala kornstorleken är 1,2 mm.

 

  • Lätt att använda
  • Långsam karbonatisering
  • God arbetbarhet
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Sprids ut med murslev
  • Frosttåligt

Användningsområden

  • Reparationer av djupa hål i betongstrukturer både inom- och utomhus
  • Formning och reparation av hörn
  • Reparationer där bruket måste vara stabilt
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841450128 Fyllnadsbruk VTL 45012 25 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Avlägsna skadad betong med t.ex. mejsel eller genom att borsta ytan med en stålborste. Forma hålrummen och rengör rostiga armeringsjärn. Ersätt med nya armeringsjärn vid behov. Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts med t.ex. högtryckstvätt. Släta ytor ska ruggas upp. Ytan måste vara oskadad, ren och tillräckligt fuktig för att mörkna innan reparationsarbetet påbörjas. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i minst tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt putsbruket vila i ca tio minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetsbart i ca två timmar.

Arbetsinstruktioner

Påför ett eller två skikt Fescon Adhesive Plaster på de rengjorda armeringsjärnen. Sprid ut den stabila fyllnadsmassan med till exempel en putsbräda på en oskadad, ren betongyta som har fuktats så att den mörknat. Tjocka skikt (över 50 mm) måste sättas samman av flera skikt. Använd Fescon Adhesive Plaster för att säkerställa vidhäftningsförmågan på besvärliga underlag. Låt skikten härda över natten innan ett nytt skikt förs på. De nedre fyllnadsskikten ska vara råa för att främja vidhäftningsförmågan. Jämna av och forma ytan efter behov. Överflödigt putsbruk ska avlägsnas med verktyg med vassa kanter. Slutbehandlingen ska alltid utföras ytterst försiktigt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar. Arbetstemperaturen måste minst vara +5 °C.

Härdning

Reparerade ytor ska duschas med vatten och/eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Den ska pågå i minst ett till tre dagar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

1,8 kg/m²/mm

Vattenbehov 3,0-4,0 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg
Konsisten pulver (med fibrer)
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

3-50 mm/fyllning

Fiber innehåller
Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

ca 30 MPa

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa

Böjningsdraghållfasthet > 4,0 MPa
Krympning

ca 1,0 ‰ (28 d prisma)

Brandklass A2
Karbonatisering

28 dagar ca 0–2 mm
56 dagar ca 0–4 mm
91 dagar ca 2–4 mm

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till