Produkter för reparation av betongytor och infrabyggande

Bultbruk SR

 • Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. 
 • Infästning av ankarbultar som används vid tunneldrivning.
 • Största kornstorlek 0,6 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45
Läs mer om produkten

Vinterbultbruk SR

 • Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. 
 • Infästning av ankarbultar som används vid tunneldrivning.
 • Största kornstorlek 0,6 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • Arbetstemperatur +5°C till -10°C
Läs mer om produkten

SILKO Korro SKC C35/45

 • Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost
 • Största kornstorlek 10 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45
 • SILKO-godkänd 
Läs mer om produkten

SILKO Snabbkorro SPC C35/45

 • Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45
 • SILKO-godkänd
Läs mer om produkten

Fästbruk TL

 • Fästbruk för reparationsbruk som används i reparationer av betongstrukturer
 • Största kornstorlek 0,6 mm
 • Vidhäftningshållfasthet > 1,5 MPa
Läs mer om produkten

Fyllnadsbruk VTL

 • Reparationer av djupa hål i betongstrukturer både inom- och utomhus
 • Reparationer där bruket måste vara stabilt
 • Största kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Reparationsbruk KL 1.2

 • Reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor
 • Vidhäftningshållfasthet R3
 • Största kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Reparationsbruk KL 40

 • För fallkorrigering av balkonger samt reparation och lagning av betongkonstruktioner
 • Vidhäftningshållfasthet R3
 • Största kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Puts- och slamningsbruk YTL

 • För avjämning och tunnputsning av ytor med lättklinkerblock och betongytor
 • Ytbehandling av reparationer av betongstrukturer både inom- och utomhus
 • Skikttjocklek 1 - 3 mm
 • Största kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Reparationsbetong RKB

 • För att fylla ut, reparera och laga betongkonstruktioner
 • För vägg-, tak- och golvytor, för inom- och utomhusbruk
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • SILKO- och M1-godkänd
Läs mer om produkten

Korrogard R 0,6 mm

 • Ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer
 • För både liggande och stående ytor
 • SILKO-godkänd
 • Vidhäftningshållfasthet R3
Läs mer om produkten

Korrogard R 1,2 mm

 • Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer
 • För både liggande och stående ytor
 • SILKO-godkänd
 • Vidhäftningshållfasthet R3
Läs mer om produkten

Korrogard R 3,0 mm

 • Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer
 • För både liggande och stående ytor
 • SILKO-godkänd
 • Vidhäftningshållfasthet R3
Läs mer om produkten

Korroshot D KSD 5,0 mm

 • En polymermodifierad, fiberförstärkt specialbetong för betongsprutning med torr sprutmetod
 • SILKO-godkänd
 • Vidhäftningshållfasthet R3
Läs mer om produkten

Quick Drill 45

 • Förbättrar injekteringsegenskaperna för cementpasta i bergssprickor 
 • Påskyndar bindningen och härdningen av injekterad cement 
Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till