Reparationsbetong RKB

För mer information

Produktbeskrivning

Reparationsbetong RKB är en multifunktionell, hållfasthetsklassad, fiberförstärkt specialbetong som uppfyller kraven i EN 1504-3, klass R3 för strukturella reparationsmaterial och inte rinner. Reparationsbetong kan användas för att fylla ut och laga betongkonstruktioner, reparera och belägga golv-, vägg- och takytor samt för att öka betongens strukturella styrka. Lämplig för inom- och utomhusbruk. Även lämplig för användning som gjuten betong och som sprutbetong i applikationer som kräver hög hållfasthet och bra väderbeständighet. Maximal kornstorlek 3,0 mm. 

 • Salt- och frostbeständig, SILKO-godkänd
 • Utmärkt bearbetbarhet, rinner inte längs vertikala ytor
 • Hållfasthetsklass C 30/37
 • Vidhäftningshållfasthet R4, tryckhållfasthet R3
 • Belastningsklasser: XC4, XF4, XS1, XD2 (50 v). XC4, XF3, XS1, XD2 (100 v)
 • Kan bearbetas för hand, genom utspridning, pumpning eller sprutning
 • M1-godkänd

Användningsområden

 • Förbättring av strukturell styrka (även i bärande konstruktioner) på väggytor 10–30 mm med en fyllning, på takytor 10–50 mm, fyllning och lagning av hål 10–150 mm. 
 • Ytgjutning och fallgjutning av balkonggolv samt betonggjutning 20–100 mm
 • Passar även för vertikala fogar i betongelement och som underlagsmassa för betongelement, för eftertätning av naturstenskonstruktioner, reparation av socklar och trappor samt isoleringsrappning på objekt som kräver hög mekanisk beständighet krävs.
 • För gjutning, fyllning, upprätning och för att skapa golv med fall både inom- och utomhus
 • Ökar säkerhetsavståndet mellan armeringsjärn
 • Reparationer och betongsprutning vid broar, tunnlar och bassänger
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530073 Reparationsbetong RKB 53007 25 kg
6416841330055 Korro sprutbetong RKB 33005 1000 kg
Underlag
 • Underlagskonstruktionens temperatur är > +5°C
 • Betongyta eller isolerplatta
 • Underlaget bör vara rent, dammfritt, fast och orörligt 
 • Underlaget är rent, fast och dammfritt. Underlaget ska vara tillräckligt starkt, orörligt och bärkraftigt
 • Lösa lager, cementlim och andra föroreningar har tagits bort mekaniskt för att säkerställa vidhäftning mellan produkt och underlaget. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag
 • Det är en bra idé att använda en högtryckstvätt för att rengöra underlagsbetongen utomhus, tvätten också fuktar betongunderlaget vilket förhindrar att den kommande betongreparationen torkar för snabbt
 • Lös rost har avlägsnats från armeringsjärnen och de har behandlats med Fescon Fästbruk TL vid behov
 • Installera armering vid behov, använd alltid nät vid isoleringsputsning
 • Gjuten betong ska utföras som en flytande, förstärkt struktur om underlaget är svag betong (underlagets draghållfasthet < 0,5 MPa) eller isolering. En flytande golvkonstruktion måste tas bort från underlaget med Fescon isoleringstyg och från vertikala strukturer med Fescon Kantband
Grundning
 • Betongunderlaget ska vara tillräckligt fuktig innan produkt installeras.
 • Underlaget fuktas med vatten för att förhindra att vattnet i produkt absorberas för fort i underlaget. Korro sprutbetongen måste förbli fuktig under härdningen för att säkerställa korrekt härdning och uppnå önskad styrka. Detta samt sprejning av vatten efteråt förhindrar plastiska sprickor och att ytan lossnar från underlaget
 • Innan produkten påförs måste betongytan vara så pass fuktig att den har mörknat, stillastående vatten får inte förekomma. Betongytan ska vätas i god tid, t.ex. kvällen före, så att vattnet absorberas tillräckligt djupt in i ytan
 • Vid behov använd Fescon Fästbruk TL för att förbättra vidhäftningen och skydda armeringsjärnet enligt instruktionerna på produktkortet
 • Flytande primer används inte med produkt
 • Vid saneringsobjekt med ett mycket torrt, sugande gammalt underlag, rekommenderas att ytan vätas så att den har mörknat flera gånger
Bruksanvisning
 • Arbetsplatsen ska skyddas från stark vind, sol och regn
 • Temperaturen under gjutning och härdning ska vara +5°C...+25°C
 • En säck (25 kg) torrt material blandas med 3,5–4,1 liter rent vatten. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Mängden vatten i betongen är korrekt när massan inte rinner på betongunderlaget.
 • Överdosering av vatten är förbjuden eftersom det minskar hållfasthetsvärden, ökar risken för separation och
 • förlänger produktens torktid
 • Produkt blandas till en jämn massa med hjälp av ett murbruk, en betongblandare, en tallriks- eller rörblandare.
 • När du blandar med blandarvisp eller betongblandare ska massan vila i ca 5 minuter, sedan blanda igen en kort stund
 • RKB påförs genom pumpning, sprutning eller manuellt på underlaget, förseglas och justeras med en rätskiva. Vid behov jämnas den bearbetade ytan till den kvalitetsnivå som krävs för appliceringen, t.ex. med en putsbräda av polyuretanskum eller en stålspackel. Ytan jämnas efter Korro sprutbetong har stelnat lite
 • Vid rätning av ytor använd kantstyrning eller brädor längs vilka linjen dras. För rätning av vinklar, installera en styrbräda som hjälp för att applicera RKB rakt
 • På stora ytor är den rekommenderade skikttjockleken 10–50 mm. Skapa tjockare lager genom att applicera bruket i flera skikt, och låt varje skikt torka en dag före nästa skikt läggs på. Vid lagning av hål kan djupet för de enskilda hålen vara 150 mm som mest.
 • Arbetbar efter ca en timme från att vatten tillsattes
 • Tvätta arbetsredskapen omedelbart efter arbetet med vatten
 • Torr produkt tas bort mekaniskt.
 • Som efterbehandling, håll ytorna fuktiga under 2–5 dagar efter gjutning beroende på förhållandena och platsen genom att spreja vatten, plastfilm eller Fescon tillsatsmedel.
 • Var särskilt uppmärksam med tidpunkten och noggrannheten med efterbehandling under våren, då är den relativa luftfuktigheten ofta under 40% RH. Låg relativ luftfuktighet i kombination med solljus och vind torkar ytan mycket snabbt
 Beläggning
 • Produkt behöver inte beläggning eller bestrykning
 • Utomhus kan ytorna beläggas med keramiska plattor, naturstenar, epoxi, polyuretan, färger och fasadbeläggningar
 • Inomhus kan keramiska plattor, plastbeläggningar, textilmattor, vinylplattor, lamellparkett/laminat och kork användas som beläggning. Vid behov slipas ytan och/eller slätas över med Fescon vägg- eller golvspackel
 • Produkts hållfasthetsvärden och andra tekniska egenskaper räcker som underlag för nästan alla beläggningsmaterial. Säkerställ dock att de tekniska egenskaperna av massan uppfyller beläggningstillverkarens krav på underlaget och även underlagets fuktighet.
Observera 
 • I golvkonstruktioner där RKB gjuts på underlagsbetong är skikttjockleken 20–150 mm
 • Kan användas i flytande, förstärkta golv (t.ex. #150/5mm). Skikttjockleken i detta fall 50–150 mm. För gjutgods tjockare än 100 mm bör Fescon Korro Betong K45  med en maximal kornstorlek på 10 mm användas.
 • Golvytan som gjuts på en gång bör vara mindre än 15m². Vid gjutning av mer än 15 m² ökar risken för sprickbildning, vilket innebär att ett tillräckligt antal krympfogar ska planeras enligt instruktioner i BY45/BLY 7 Betonggolv 2014. Den maximala storleken på en golvyta som gjuts på en gång är ca 50–100 m2.
 • När du lägger på stora ytgolv på underlaget måste underlagsbetongen ha draghållfasthet > 1,5 MPa. Vid dimensionering av ytplattan är vidhäftning till underlaget en viktig faktor för att förhindra att ytplattan lossnar från underlaget genom krympning.
Materialåtgång

ca. 2,0 kg/mm/m²

Vattenbehov 3,5 – 4,1 l/25 kg
Färdig massa 12 – 13 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

3,0 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Lagring

ca 12 månader vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

10-100 mm (flytande och förstärkt min. 50 mm)

Fiber fiberförstärkt
Tillsatsämnen

ämnen som förbättrar bearbetbarheten

Användningstemperatur

+5°C...+25°C (underlaget och innertemperatur)

Brukstid ca 1 h
Kan beträdas ca 8 h
Hållfasthetsklass C 30/37 (R3, EN 1504-3)
Tryckhållfasthet

> 37 Mpa (28 dag, +20°C, RH 50 %)

Vidhäftningshållfasthet

> 1,5 MPa (R4, EN 1504-3)

Brandklass A1
Belastningsklasser XC4, XF4, XS1, XD2 (50 v.), XC4, XF3, XS1, XD2 (100 år)
Köldtålighet frostbeständig, för inom- och utomhusbruk
Vattentålighet

vattenbeständigt