Putsbruk

Putsbruk KS 10/90

Fästbruk. Ett kalkcementbaserat vidhäftningsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 3–6 kg/m².

Läs mer om produkten

Putsbruk KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk. Ett kalkcementbaserat fäst- och fyllnadsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 15–30 kg/m².

Kornstorlek upp till 1,2 mm finns på beställning (Offereras på förfrågan) .

Läs mer om produkten

Putsbruk KS 50/50

Ett fyllnadsbruk. Ett kalkcementbruk för utfyllning och ytskikt. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 15–25 kg/m².

Läs mer om produkten

Putsbruk KS 65/35

Ytspackel. Ett kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Kornstorlek 3 mm finns på beställning. Åtgång: 6–10 kg/m². 

Läs mer om produkten

Lätt Putsbruk KEV KS 35/65

Fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel innehållande lätt mineralfyllnadsmaterial. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång: 1 mm skikt 1,2 kg/m2.

Läs mer om produkten

Putsbruk HD KS 35/65 fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skikttjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt.  Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm finns på beställning).

Läs mer om produkten

Putsbruk HD KS 20/80 Fiber

Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption för skikttjocklekar 5–30 mm. Appliceras genom sprutning eller manuellt.” . Åtgång 1,4 kg för 1 mm skikt.  Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm finns på beställning).

Läs mer om produkten

Utjämningsbruk

Utjämningsbruk som lämpar sig för utjämning av underlag i tillämpningar med Fescoterm-system och för andra tjocka fyllningar av betongytor. Appliceras genom sprutning eller manuellt. Maximal kornstorlek 3 mm. Tryckhållfasthet C 25/30. Skikttjocklek 6–20 mm. Färdig massa 12–13 l/25 kg. Åtgång 20 kg/m²/ 10 mm skikt. Kornstorlek 10 mm finns på beställning(endast 1 000 kg).

Läs mer om produkten

Kalkbruk K100/1200

Grundbruk för förberedelse på plats av kalkcementbruk genom att tillsätta vatten och cement, antingen som volymfraktioner eller genom vägning. Det färdiga kalkcementbruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement. Den färdiga kalkcementbruk är lämpligt för både maskinell och manuell applicering. Åtgång som fästbruk 5–10 kg/m² och som fyllningsbruk 15–30 kg/m².

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till