Putsbruk

Putsbruk KS 10/90

  • Fästbruk
  • Ett kalkcementbaserat vidhäftningsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt
  • Maximal kornstorlek 3,0 mm
Läs mer om produkten

Putsbruk KS 35/65

  • Fäst- och fyllnadsbruk
  • Ett kalkcementbaserat fäst- och fyllnadsbruk som appliceras genom sprutning eller manuellt
  • Maximal kornstorlek 3,0 mm
Läs mer om produkten

Putsbruk KS 50/50

  • Ett fyllnadsbruk
  • Ett kalkcementbruk för utfyllning och ytskikt
  • Appliceras genom sprutning eller manuellt
  • Maximal kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm
Läs mer om produkten

Putsbruk KS 65/35

  • Ytspackel
  • Ett kalkcementbaserat ytbruk som påförs genom sprutning
  • Appliceras genom sprutning eller manuellt
  • Maximal kornstorlek 0,6 mm eller 1,2 mm
Läs mer om produkten

Lätt Putsbruk KEV KS 35/65

  • Fäst- och fyllnadsbruk med kalkcementbaserat bindemedel innehållande lätt mineralfyllnadsmaterial
  • Kan pumpas eller appliceras manuellt
  • Maximal kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Putsbruk HD KS 35/65 fiber

  • Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption
  • Skikttjocklek 5 – 30 mm
  • Appliceras genom sprutning eller manuellt
  • Maximal kornstorlek 3,0 mm
Läs mer om produkten

Putsbruk HD KS 20/80 Fiber

  • Ett fiberförstärkt fäst- och fyllnadsbruk med låg vattenabsorption
  • Skikttjocklek 5 – 30 mm
  • Appliceras genom sprutning eller manuellt.
  • Maximal kornstorlek 3,0 mm
Läs mer om produkten

Utjämningsbruk

  • Lämpar sig för utjämning av underlag i tillämpningar med Fescoterm-system och för andra tjocka fyllningar av betongytor.
  • Skikttjocklek 6–20 mm
  • Maximal kornstorlek 3 mm
  • Tryckhållfasthet C 25/30
Läs mer om produkten

Kalkbruk K100/1200

  • Grundbruk för förberedelse på plats av kalkcementbruk genom att tillsätta vatten och cement, antingen som volymfraktioner eller genom vägning. 
  • Det färdiga kalkcementbruket är lämpligt som fäst- eller fyllnadsbruk beroende på mängden cement.
  • Den färdiga kalkcementbruk är lämpligt för både maskinell och manuell applicering. 
Läs mer om produkten

Våt murbruk

  • Fescons våta murbruk är ett kalkbaserat torrbruk, varav man färdigställer vått murbruk på arbetsplatsen. Med Fescons speciella beredningsmetod får man de goda egenskaperna hos traditionell våtbruk.
  • Det färdiga våta murbruket är lämpligt för användning vid fästning, fyllning och ytrappning beroende på mängden cement.
  • Lämplig för maskin-och handrappning.
Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till