Putsbruk KS 65/35

Produktbeskrivning

Fescon KS 65/35/600 är ett luftinträngt, kalkcementbaserat torrbruk. Den maximala kornstorleken är 1,2 eller 0,6 mm. KS 65/35/600 används som ytbruk.

 

  • kan pumpas
  • god väderbeständighet
  • kan poleras
  • diffusionsöppet

Användningsområden

  • kalkcementputs
  • tegelytor
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841570611 Putsbruk KS 65/35 0,6 mm 57061 25 kg
6416841560612 Putsbruk KS 65/35 1,2 mm 56061 25 kg
6416841360618 Putsbruk KS 65/35 1,2 mm 36061 1000 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Varje sats måste blandas på samma sätt. Det färdiga putsbruket är arbetbart i två till tre timmar. Lägsta användningstemperatur +5 °C.

Fyllnadsmassan måste ha härdat ordentligt minst ett par tre dagar innan ytbruket påförs. Underlaget får inte ha glättats. Fukta underlaget vid behov innan ytbruket läggs på.

Ytbruk påförs normalt med en brukspump, men kan även läggas på för hand. Total skikttjocklek är 3–5 mm. Du kan skapa olika strukturer genom att variera putsbrukets plasticitet, munstycksstorleken, luftvolymen och sprutavståndet. Lämpligt sprutavstånd för en brukspruta är ca 1 meter och för en trädgårdsspruta ca 0,6 meter. Om du sprutar för nära ytan, kan det lätt orsaka glänsande fläckar. Ytan kan antingen lämnas som är eller glättas. Fäst- och fyllnadsbruk

Ytskiktet bör efterbehandlas i minst tre dagar. Efterbehandlingen måste påbörjas så tidigt som möjligt för att plastiska sprickor ska kunna undvikas i det färska bruket.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

6–10 kg/m²

Vattenbehov 4,5–5,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg
Maximal kornstorlek

1,2 mm eller 0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Brukstid 2–3 h
Brandklass A1
Lufthalt ca 12 %
Dilation/konsistens

Hägermann 160 mm

Vattenbindningsförmåga 80–90 %

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till