Utjämningsbruk

Produktbeskrivning

Fescon Avjämningsbruk är ett cementbaserat torrbruk. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

 

  • Lätt att använda
  • Kan poleras
  • God arbetbarhet
  • God vidhäftning vid underlaget
  • Kan pumpas

Användningsområden

  • Avjämning av isoleringsputs
  • Puts av grundmurar gjorda av block
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530783 Utjämningsbruk 53078 25 kg
6416841331656 Utjämningsbruk 33165 1000 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Ta bort cementpasta från betongytor. Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Gjutning

Pumpa bruket till den plats som ska gjutas och som är så pass fuktig att färgen mörknat. Kompaktera omsorgsfullt. Vid golvgjutning kan det gamla underlaget förstärkas med plastdispersion som fördelas på torr yta.

Putsning

Bruket sprutas på en yta som är så pass fuktad att färgen på ytan har mörknat. Rekommenderad skikttjocklek är cirka 6–20 mm.

Härdning

Spreja behandlade ytor med vatten och/eller skydda dem med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst en till tre dagar.

Avfallshantering

Härdad produkt och tomma, torra förpackningar kan lämnas vid en soptipp. Flytande produkter måste lämnas vid en avfallsstation för farligt avfall.

Tekniska data

Materialåtgång

20 kg/m² med 10 mm skikttjocklek

Vattenbehov 2,5–3,0 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

6–20 mm

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h
Tryckhållfasthet

C 25/30

Brandklass A1
Belastningsklasser XF 1, XC 3

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till