Putsbruk HD KS 35/65 fiber

Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbruk HD 35/65 är ett luftinträngt, fiberförstärkt kalkcementbaserat torrbruk med låg vattenabsorption. Maximal kornstorlek 3 mm (kornstorlek 1,2 mm kan beställas).

 

  • Bara tillsätt vatten
  • Kan pumpas
  • Extremt väderbeständigt
  • Diffusionsöppet

Användningsområden

  • Isoleringsputsning på plats
  • Isoleringsputsning på byggelementfabrik
  • Tjockputsning
  • Justering av puts inomhus och utomhus
  • Fyllning av tjocka ramverk
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841571014 Putsbruk HD KS 35/65 3 mm fiber 57101 25 kg
6416841371010 Putsbruk HD KS 35/65 3 mm fiber 37101 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i två-tre minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Se till att vattenmängden inte blir för hög när en automatisk blandare används.

Arbetsinstruktioner

Påför bruket med murslev eller pump. Lämplig tjocklek för ett skikt är ca 15 mm. Om man vill ha ett tjockare lager än 20 mm ska detta göras genom att man lägger flera skikt. Tillåt föregående skiktet att torka i en eller två dagar innan nästa skikt påförs. I torra miljöer måste underlaget vätas innan ett nytt putsskikt förs på.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

ca 1,4 kg/1 mm skikt

Vattenbehov ca 4,5 l/25 kg
Färdig massa 12–13 l/25 kg
Konsisten pulver
Färg enligt avtal
Maximal kornstorlek

3 mm (1,2 mm)

Förpackningsstorlek 25 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Täthet

1,5 kg/m2

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 1–3 h
Böjningsdraghållfasthet 0,5 MPa
Brandklass A1
Dilation/konsistens

putsning: ca 170 mm Hägermann flöde
murning: ca 170 mm Hägermann flöde
fogning: ca 120 mm Hägermann flöde

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till