Reparationsprodukter för betongytor

Fästbruk TL

Fescon Fästbruk är ett cementbaserat, polymermodifierat torrbruk med tillsatsmedel. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.

Läs mer om produkten

Fyllnadsbruk VTL

Ett cementbaserat, polymermodifierat fiberbruk som inte rinner för reparation av djupa sprickor och hörn i betongkonstruktioner. Största kornstorlek 1,2 mm.

Läs mer om produkten

Reparationsbruk KL 1.2

Ett cementbaserat, polymermodifierat reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor. Största kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm. Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m².

Läs mer om produkten

Reparationsbruk KL 3.0

Ett cementbaserat, polymermodifierat reparationsbruk för reparation av skador, hål och gjutdefekter i betongkonstruktioner och ytskikt på väggar, golv, trappor, plintar och dylika betongytor. Största kornstorlek 1,2 mm eller 3,0 mm. Uppskattad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m².

Läs mer om produkten

Reparationsbruk KL 40

Ett polymermodifierad reparationsbruk med cementbindemedel för fallkorrigering av balkonger samt reparation och lagning av betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Tryckhållfasthet ca 40 MPa. Beräknad åtgång: 1 mm skikt 1,6 kg/m².

Läs mer om produkten

Puts- och slamningsbruk YTL

Ett polymermodifierad bruk med cement som bindemedel för avjämning och tunnputsning av ytor med lättklinkerblock och betongytor både inom- och utomhus. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Avjämningsarbete 5–10 kg/m² (beroende på hur jämn väggen är). Tunnputsning 6–8 kg/m²/2 skikt.

Läs mer om produkten

Korro sprutbetong RKB

Stabil, fiberförstärkt, pumpbar specialbetong som används vid reparation och ytbeläggning av betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 3,0 mm. Hållfasthetsklass C 30/37.SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Korrogard R 0,6 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt avjämnings- och skyddsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Korrogard R 1,2 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Korrogard R 3,0 mm

Ett polymermodifierat, fiberförstärkt reparationsbruk för betongstrukturer. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Korroshot D KSD 5,0 mm

En polymermodifierad, fiberförstärkt specialbetong för betongsprutning med torr sprutmetod. SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till