Sandsorter

Fog- och blästersand SPH

Fogsand för fogning av marksten, betongplattor och sandblästring. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.

Läs mer om produkten

Fogningssand Svart SHM

Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor. Kornstorleken är 0,1–0,6 mm. Lämplig även för sandblästring.

Läs mer om produkten

Sandningsgrus HSS

Kornstorlek 3–6 mm. 15 kg i plastpåse med bärhandtag.

Läs mer om produkten

Sandlådesand LH

Siktad, ren natursand för sandlådor även kallad baksand. Kornstorlek 0-2 mm.

Läs mer om produkten

Fallskyddssand TRH

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. 

Läs mer om produkten

Avjämningssand TH

Siktad, ren natursand för sättning av marksten och betongplattor och avjämning av underlaget. Kornstorlek 0-8 mm.

 

Läs mer om produkten

Stenmjöl KVT

Krossad sten för uppfarter och trädgårdsgångar kan även användas som underlag för trädgårdsplattor.

 

Läs mer om produkten

Makadam 8-16mm

Krossad sten för grundläggningar och som dekoration intill grund.

 

Läs mer om produkten

FescoLock Fogsand

Självreparerande fogsand för stenläggning på gårdar och för fogar mellan gårdsplattor. Innehåller utöver krossat stenmaterial också helt organiska bindemedel, som förhindrar att ogräs växer, minskar dammbildning och effekter av erosion samt behovet av underhåll minimeras. 

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till