Alkalibeständig bäddmaterial GR-GRANULI™

Det alkalibeständiga GR-granulatet är tack vare sin sammansättning och höga smältpunkt lämpligt för kraftverk där man förbränner problematiskt material, såsom lim, eller då bädden måste ha en hög temperatur. Materialets smältpunkt är över 1 400 °C.

Läs mer om produkten

Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™

Bäddsand tillverkad av natursand för normala pannförhållanden.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till