Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™

Produktbeskrivning

Bäddsand tillverkad av natursand för normala pannförhållanden.

KORNSTORLEK

Fås med flera olika fraktioner.

FÖRPACKNING

 1 t storsäckar

 i lösvikt

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Bäddsand för normala pannförhållanden HP1000™ 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till