Sand och blästringsmaterial

Våra blästringsprodukter tillverkas genom torkning och sållning av natursand. Ett undantag är blästringssanden OKTO som är torkad och sållad OKTO-kross. Vi levererar även blandningar av natursand och OKTO-blästringskorn till våra kunder. Vi betjänar större och mindre företag i Sverige och Finland.

Fog- och blästersand SPH

  • Fogsand för fogning av marksten, betongplattor och sandblästring
  • Kornstorlek 0,1 - 0,6 mm
Läs mer om produkten

Blästerkorn Svart PRM OKTO

  • Krossat, nästan dammfritt, effektivt bitande sandblästringskorn, som även lämpar sig för fogning av gårdsstenar
  • Kornstorlek 0,5 - 1,5 mm
Läs mer om produkten

Blästersand PH

  • Siktad, ren natursand för sandblästring
  • Kornstorlek 0,5 - 1,6 mm
Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till