Våra blästringsprodukter tillverkas genom torkning och sållning av natursand. Ett undantag är blästringssanden OKTO som är torkad och sållad OKTO-kross. Vi levererar även blandningar av natursand och OKTO-blästringskorn till våra kunder. Vi betjänar större och mindre företag i Sverige och Finland.

Fog- och blästersand SPH

Fogsand för fogning av marksten, betongplattor och sandblästring m.m. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.

Läs mer om produkten

Blästerkorn Svart PRM OKTO

Blästerkorn är krossat och hårt stenmaterial. Blästerkorn är ett grovt material för yrkesmässig och privat sandblästring. Det hårda kornet lämpar sig även som fogningsmedel för trädgårdssten. Blästerkorn biter effektivt och är nästan dammfritt, vilket gör den till en utmärkt produkt för sandblästring.

Läs mer om produkten

Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring m.m. Kornstorlek 0,5-1,6 mm.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till