Blästerkorn Svart PRM OKTO

Produktbeskrivning

Blästerkorn är krossat och hårt stenmaterial. Blästerkorn är ett grovt material för yrkesmässig och privat sandblästring. Det hårda kornet lämpar sig även som fogningsmedel för trädgårdssten. Blästerkorn biter effektivt och är nästan dammfritt, vilket gör den till en utmärkt produkt för sandblästring.

Användningsområden

  • Sandblästring
  • Fogning av gårdsstenar
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841610164 Blästerkorn Svart PRM OKTO 61016 25 kg
6416841620156 Blästerkorn Svart PRM OKTO 62015 1000 kg
Blästerkorn Svart PRM OKTO 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Maximal kornstorlek

0,5 - 1,5 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg, bulkblåsta spannmålsordrar levereras med full billast

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till