Sandsorter

Fog- och blästersand SPH

Fogsand för fogning av marksten, betongplattor och sandblästring m.m. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.

Läs mer om produkten

Blästersand PH

Siktad, ren natursand för sandblästring m.m. Kornstorlek 0,5-1,6 mm.

Läs mer om produkten

Fogningssand Svart SHM

Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor. Kornstorleken är 0,1–0,6 mm. Lämplig även för sandblästring.

Läs mer om produkten

FescoStone Fogningssand

  • Fogsand för fogning av marksten
  • Vattengenomsläpplig, sköljs inte bort med regn
  • Lämplig för fogar som är smalare än 5 mm
  • Maximal kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Sandningsgrus HSS

Torkad sandningssten för att sanda gårdens gångled samt för att bekämpa halka. Kornstorlek 3–6 mm. Förpackningsstorlek om 20 kg plastsäck och 1000 kg storsäck.

Läs mer om produkten

Sandlådesand LH

Siktad, ren natursand för sandlådor även kallad baksand. Kornstorlek 0-2 mm.

Läs mer om produkten

Fallskyddssand TRH

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. 

Läs mer om produkten

Avjämningssand TH

Siktad, ren natursand för sättning av marksten och betongplattor och avjämning av underlaget. Kornstorlek 0-8 mm.

 

Läs mer om produkten

Stenmjöl KVT

Krossad sten för uppfarter och trädgårdsgångar kan även användas som underlag för trädgårdsplattor. Kornstorlek 0-6 mm, blandad färg.

 

Läs mer om produkten

Makadam 8-16mm

Krossad sten för grundläggningar och som dekoration intill grund.

 

Läs mer om produkten

Filtersand SUH 0,8-1,2 mm

Fescons filtersand används i stor omfattning i olika typer av vattenfiltreringsprocesser.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till