Fogningssand Svart SHM

Produktbeskrivning

Hård, tät och nästan dammfri svart fogningssand för fogning av trädgårdssten och -plattor. Kornstorleken är 0,1–0,6 mm. Lämplig även för sandblästring.

Användningsområden

  • Fogning av gårdsstenar och -plattor
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841610133 Fogningssand Svart SHM 61013 25 kg
Fogningssand Svart SHM 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till