FescoLock Fogsand

Produktbeskrivning

Självreparerande tätningssand för fogning av gårdsstenläggning. Förutom krossat stenmaterial har helt organiska bindemedel använts till tätningssanden. Dessa förhindrar tillväxten av ogräs och minskar effekterna av damm och erosion och behovet av underhåll minimeras. Ytan är vattengenomsläpplig, men sköljs inte bort med regn. Lämplig för fogar mindre än 5 mm.

Användningsområden

  • Fogning av gårdsstenar och -plattor
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841616265 Fescolock S 61626 25 kg
6416841616241 Fescolock S 61624 1000 kg

Bruksanvisning

Installera plattorna på en bärande grund enligt gårdsstenstillverkarens anvisningar, så att plattorna inte kan svänga och kanterna på plattorna stöds av kantsten eller betong.

Bred ut fogningssanden på stenbeläggningen. Täta ytan med mekanisk tätning för att säkerställa att materialet fyller hela fogen. Vi rekommenderar att du använder en gummihammare för i breda fogar istället för maskinskakning på grund av risken för att stenar går sönder. Fogarna måste fyllas med Fescolock för att bevara egenskaperna. Tillsätt sand i nedsjunkna fogar och borsta eller blås ytan ren för att säkerställa att det inte finns någon extra bindemedel kvar på ytan. Borsta inte mer än ett 3 meter stort område på en gång. Det kan göra att FescoLock-bindemedlet blir ojämnt. Borsta i en vinkel på 45 grader för att få en så jämn fogfyllning som möjligt. Använd 2-stegs bevattning för FescoLock. 

2-stegs bevattning, fas 1:

Spraya försiktigt vatten för att först blöta ytan på fogarna upp till ett djup på ca 5 mm. Detta aktiverar bindemedlet, som tillsammans med sanden bildar ett skikt, som motverkar erosion. När ytan har aktiverats väntar du 5-10 minuter innan du går till steg 2.

2-stegs bevattning, fas 2:

Fukta lätt ytan och vänta i ca 5 minuter. Rengör stenläggningsområdet genom att spraya. När FescoLock-sanden på det översta lagret är aktiverad får en tyngre sprutning allt extra bindemedel bort från plattbeläggningen. Resterna kan ses som blek avrinning på ytan av stenbeläggningen. Det är viktigt att fortsätta spruta vatten tills stenläggningens yta är rengjord från avrinning.

Installationstips för reparation av fogarna i gammal plattbeläggning:

I plattornas fogar växer ogräs- och mossporer utöver de synliga växterna. Tillväxten av dessa organismer måste avbrytas genom kemisk behandling eller på liknande sätt, annars kan ogräs också växa i de nya fogarna. Den gamla tätningssanden måste avlägsnas lika djupt som plattan ligger. Vibrera den nya fogen maskinellt.

FescoLock S är tack vare sin lilla kornstorlek lämplig för fogar som är mindre än 5 mm. På grund av produktens inbyggda Organic-Lock hålls  FescoLock kvar på plats. Om fogen rör sig över tiden kommer FescoLock S att korrigera sig själv. Fescolock kan också tillsättas, till skillnad från traditionell polymersand.

FescoLock innehåller inga kemikalier och är lätt att installera. De är inte polymersand, utan förmånligare och bättre högkvalitativa nya produkter.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

Till stenläggningsfogar, tjocklek 60 mm, är åtgången ca 3-4 kg/m2 för fogning då Fescolock S används.

Konsisten pulver
Bindemedel Organiskt patenterat bindemedel tillverkat av förnyelsebar vegetabilisk råvara.
Stommaterial Stenmjöl
Förpackningsstorlek 25 kg och 1000 kg
Applicering Till exempel med en skrapa, varefter överflödigt material borstas bort.

Youtube videon

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till