Blästersand PH

Produktbeskrivning

Siktad, ren natursand för sandblästring, till terrarium, sandning m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,5-1,6mm.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841610058 Blästersand PH 0,5-1,6 mm 61005 25 kg
6416841620026 Blästersand PH 0,5-1,6 mm 62002 1000 kg
Blästersand PH 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Maximal kornstorlek

0,5 - 1,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg, 1000 kg

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till