Fog- och blästersand SPH

Produktbeskrivning

Natursand för fogning av marksten och betongplattor, till terrarium, sandblästring m.m. OBS! Ej lämpligt som blästermedel vid fristråleblästring i Sverige. Kornstorlek 0,1-0,6 mm.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841610041 Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm 61004 25 kg
6416841620019 Fog- och blästersand SPH 0,1-0,6 mm 62001 1000 kg
Fog- och blästersand SPH 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till