Sport- och fritidsmaterial

Några av våra kunder är tillverkare och reparatörer av konstgjorda gräsmattor och idrottsplaner, t.ex. golf-, tennis-, baseboll-, friidrottsplaner, runt om i Finland. Vi skräddarsyr sandens fraktioner enligt kundens behov. Vi levererar smidigt och säkert fairway-, green- och bunkersand samt blandningar för växtunderlag.

Täcksand för golfbanor

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. 

Läs mer om produkten

Fairwaysand för golfbanor

Fairwaysanden tillverkas av natursand. Fairwaysanden kan tillverkas på två olika sätt, våtsållad eller finsållad. Fördelen med en finsållad produkt är en mer precis kornfördelning i sanden.

Läs mer om produkten

Bunkersand för golfbanor

Bunkersanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov.

Läs mer om produkten

Växtunderlag för gräsmattor

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. 

Läs mer om produkten

Täcksand för gräsmattor

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning.

Läs mer om produkten

Täcksand för konstgräns

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. 

Läs mer om produkten

Längdhoppssand

Längdhoppssanden tillverkas av natursand. Sanden är torkad och finsållad. I tillverkningsprocessen avlägsnas damm från sanden i ett dammborttagningssystem, vilket gör att sanden knappt dammar.

Läs mer om produkten

Manegesand

Manegesanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov.

Läs mer om produkten

Växtunderlag för gräsplan

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar.

Läs mer om produkten

Täcksand för basebollplan (konstgräs)

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. 

Läs mer om produkten

Beach Volley-sand

Sanden tillverkas av natursand. Sanden torkas och finsållas efter kundens önskemål.

Läs mer om produkten

Fallskyddssand för lekplatser

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. 

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till