Bunkersand för golfbanor

Produktbeskrivning

Bunkersanden tillverkas av natursand utifrån kundens behov. Bunkersanden tillverkas med hjälp av våt- och finsållning. Den finsållade bunkersanden kan tillverkas efter USGA:s normer.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Bunkersand för golfbanor 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till