Växtunderlag för gräsmattor

Produktbeskrivning

Växtunderlaget tillverkas av finsållad sand och sållad torv. Torven och sanden blandas i den proportion som kunden önskar. Sandens rätta kornfördelning och torvens nedbrytningsgrad påverkar i stor grad växtunderlagets funktion. Bland annat vattengenomträngligheten och fuktbeständigheten är viktiga faktorer i tillverkningen av växtunderlag.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Växtunderlag för gräsmattor 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Dokument

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till