Täcksand för gräsmattor

För mer information

Produktbeskrivning

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.

EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Täcksand för gräsmattor Enligt erbjudandet
Förpackningsstorlek levereras med full billast