Täcksand för basebollplan (konstgräs)

Produktbeskrivning

Täcksanden tillverkas av natursand. Sanden finsållas enligt önskad fördelning. Dammborttagningssystemet vid produktionsanläggningen minskar märkbart finpartiklarna i sanden, vilket gör att dammbildningen i spridningsfasen är märkbart mindre jämfört med vanlig sand. Dessutom skulle för mycket damm ha en negativ inverkan på greenen.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Täcksand för basebollplan (konstgräs) 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Förpackningsstorlek levereras med full billast

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till