Fallskyddssand för lekplatser

Produktbeskrivning

Säkerhetssanden är sållad, rundkornig, icke-kondenserande, ren natursand, som används i lekparker för mjukare fall. Säkerhetssandens kornstorlek är 1-8 mm. Produkten testats och godkänts i enlighet med SFS-EN 1177:2008.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
Fallskyddssand TRH 1 kg

Bruksanvisning

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till