Torrbetong och cementbruk

Tunnputsbruk S 06

För reparation och lagning av gjutdefekter och reparation och ytlagning av betongväggar och tak. Maximal kornstorlek 0,6 mm. Färdig massa 13–14 l/25 kg.

Läs mer om produkten

Finbetong S 30

Lämplig för gjutning av tunn golvbeläggning och korridorplattor, och reparation av gjutdefekter och betongkonstruktioner. Maximal kornstorlek 3 mm. Tryckhållfasthet C 25/30 (K30). Färdig massa 12–13 l/25 kg. Frosttåligt

Läs mer om produkten

Korrobetong K 30

Specialbetong C 25/30 (K 30). Frosttåligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning (endast i förpackningar om 1 000 kg).

Läs mer om produkten

Korrobetong K 45

Specialbetong C 35/45 (K 45). Frosttåligt God slitstyrka och täthet. Maximal kornstorlek 3 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning (endast i förpackningar om 1 000 kg).

Läs mer om produkten

Grovbetong S 100

Betong för allmänna gjutningsarbeten. Maximal kornstorlek 10 mm. Tryckhållfasthet ca 25 MPa. Färdig massa 12-13–25 l/25 kg. Frosttåligt

Läs mer om produkten

Gjutbetong JB 600/3

Höghållfast betong som expanderar innan den binder, avsedd för fogning och kompletterande gjutning i trånga och svåra utrymmen. De huvudsakliga användningsområdena är installation och fogning av prefabricerade betongelement och olika ankarinfästningar. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 50/60 (K 60). SILKO-godkännande. Färdig massa 11-12 l/25 kg. Uppfyller kraven i R4-klassen.

Läs mer om produkten

Gjutbetong JB 1000/3

Betong av mycket hög kvalitet för krävande gjutningar med hög noggrannhet, t.ex. när man gör fastsättnings- och installeringsgjutning för maskiner. Betongen fyller gjututrymmet väl tack vare att den sväller lite före bindning. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 65/80 (K 80). Färdig massa 11–12 l/25 kg. SILKO-godkänd. Uppfyller kraven i R4-klassen.

Läs mer om produkten

Vertikalfogbetong PSB K30

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C 25/30 (K 30).

Läs mer om produkten

Vertikalfogbetong PSB K40

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C 30/37 (K 40).

Läs mer om produkten

Vertikalfogbetong PSB K50

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Hållfasthetsklass C 40/50 (K 50).

Läs mer om produkten

Snabbetong PB

Snabb specialbetong med hög hållfasthetsutveckling, som lämpar sig t ex för lagning av betongkonstruktioner, påfyllningsgjutning och gjutning av golv. Hållfasthetsklass C 30/37. Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa 11–12 l/25 kg. Kornstorlek 10mm finns på beställning.

Läs mer om produkten

Pikis-Snabbetong

Pikis-Snabbetong är en cementbaserad specialbetong som stelnar på 10 minuter. Passar utmärkt bra för ställen där det krävs mycket snabb härdning, bland annat: Uppförandet av staketstolpar, lappning av läckor, o.s.v. Pikis-Snabbetong kan också användas på vintern tack vare den snabba hårdhetsutvecklingen.

Läs mer om produkten

SILKO Corro SKC C35/45

Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost. Största kornstorlek 10 mm. Hållfasthetsklass C 35/45 (K 45). SILKO-godkänd

Läs mer om produkten

SILKO Rapid Corro SPC C35/45

Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar. Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 35/45 (K 45). SILKO-godkänd.

Läs mer om produkten

Bultbruk SR

Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. Finns även i en sulfatresistent variant.

Läs mer om produkten

Quick Drill 45

Quick Drill-systemet förbättrar injiceringsegenskaperna för cementpasta i bergssprickor, och påskyndar också bindningen och härdningen av den injicerade cementen.

Läs mer om produkten

Vintervertikalfogbetong TPSB K30

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C. Hållfasthetsklass C 25/30 (K30).

Läs mer om produkten

Vintervertikalfogbetong TPSB K40

En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C. Hållfasthetsklass C 32/40 (K40).

Läs mer om produkten

Gjutbetong TJB Vinter

Specialbetong som expanderar innan den binder, avsedd för injektering, mindre betongarbeten och ankarfästning. Maximal kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C40/50 (K 50). Färdig massa 11-12 l/25 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.

Läs mer om produkten

Vinterbetong TB S 30

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 25/30 (K 30). Färdig massa ca 500 l/1 000 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.

Läs mer om produkten

Vinterbetong TB S 40

Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten. Köldtålig Största kornstorlek 3 mm. Hållfasthetsklass C 32/40 (K 40). Färdig massa 11–12 l/25 kg. Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till