Torrbetong och cementbruk

Tunnputsbruk S 06

 • För reparation och lagning av gjutdefekter
 • Reparation och ytlagning av betongväggar och tak
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Finbetong S 30

 • Lämplig för gjutning av tunn golvbeläggning och korridorplattor
 • Reparation av gjutdefekter och betongkonstruktioner
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 25/30 (K30)
Läs mer om produkten

Vinterbetong TB S 30

 • Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 25/30 (K 30)
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
Läs mer om produkten

Vinterbetong TB S 40

 • Specialbetong för eftergjutning och betongarbeten
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37 (K 37)
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
Läs mer om produkten

Korrobetong K 30

 • En cementbetong för gjutning som kräver frostbeständighet och hållfasthet
 • God slitstyrka och täthet
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 25/30 (K 30)
Läs mer om produkten

Korrobetong K 45

 • En cementbetong för platser där det krävs täta betongytor som är resistenta mot slitage och frätande ämnen
 • God slitstyrka och täthet
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45 (K 45)
Läs mer om produkten

Grovbetong S 100

 • Betong för allmänna gjutningsarbeten
 • Fundament, trappor, grundmurar, golv
 • Maximal kornstorlek 10 mm
 • Tryckhållfasthet ca 25 MPa
Läs mer om produkten

Gjutbetong JB 600/3

 • Höghållfast betong som expanderar innan den binder
 • Installation och fogning av prefabricerade betongelement och olika ankarinfästningar
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 50/60 (K 60)
 • SILKO-godkännande
Läs mer om produkten

Gjutbetong JB 1000/3

 • För krävande gjutningar som expanderar innan den binder och har mycket hög hållfasthet
 • Gjutningar med hög noggrannhet, t.ex. när man gör fastsättnings- och installeringsgjutning för maskiner
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 60/75 (K 80)
 • SILKO-godkänd
Läs mer om produkten

Gjutbetong TJB Vinter

 • Specialbetong som expanderar innan den binder, avsedd för injektering, mindre betongarbeten och ankarfästning
 • Maximal kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C40/50 (K 50)
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
Läs mer om produkten

Vertikalfogbetong PSB K30

 • En stabil specialbetong för vertikalfogning av betongelement
 • Elementfogar
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 25/30 (K 30)
Läs mer om produkten

Vintervertikalfogbetong TPSB K30

 • En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid
 • Köldtålig Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 25/30 (K30)
 • Arbetstemperatur +5 °C till -15 °C
Läs mer om produkten

Vertikalfogbetong PSB K40

 • En stabil specialbetong för vertikalfogning av betongelement
 • Elementfogar
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37 (K 40)
Läs mer om produkten

Vintervertikalfogbetong TPSB K40

 • En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37 (K40)
 • Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C
Läs mer om produkten

Vertikalfogbetong PSB K50

 • En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement
 • Elementfogar
 • Köldtålig Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 40/50 (K 50)
Läs mer om produkten

Vintervertikalfogbetong TPSB K45

 • En stabil, pumpbar specialmassa för vertikalfogning av betongelement vintertid
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45 (K45)
 • Arbetstemperatur -15 °C till +5 °C
Läs mer om produkten

Snabbetong PB

 • Snabb specialbetong med hög hållfasthetsutveckling
 • För lagning av betongkonstruktioner, påfyllningsgjutning och gjutning av golv
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 30/37
Läs mer om produkten

Specialbetong PIKIS

 • Cementbaserad specialbetong som stelnar på 10 minuter.
 • Uppförandet av staketstolpar, lappning av läckor
 • Tryckhållfastheten är mer än 10 MPa på bara två timmar
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
 • Kan också användas på vintern tack vare den snabba hårdhetsutvecklingen
Läs mer om produkten

SILKO Korro SKC C35/45

 • Specialbetong för krävande gjutningar som utsätts för salt och frost
 • Största kornstorlek 10 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45 (K 45)
 • SILKO-godkänd 
Läs mer om produkten

SILKO Snabbkorro SPC C35/45

 • Snabbhärdande Specialbetong för krävande gjutningar
 • Största kornstorlek 3 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45 (K 45)
 • SILKO-godkänd
Läs mer om produkten

Bultbruk SR

 • Pumpbart specialbruk med cement som bindemedel för bergbultning i samband med brytning. 
 • Infästning av ankarbultar som används vid tunneldrivning.
 • Största kornstorlek 0,6 mm
 • Hållfasthetsklass C 35/45
Läs mer om produkten

Quick Drill 45

 • Förbättrar injekteringsegenskaperna för cementpasta i bergssprickor 
 • Påskyndar bindningen och härdningen av injekterad cement 
Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till