Tunnputsbruk S 06

Produktbeskrivning

Fescon Tunnputsbruk S 06 är ett cementbaserad torrbruk. Den maximala kornstorleken är 0,6 mm.

 

  • Lätt att använda
  • God arbetbarhet

Användningsområden

  • Reparation av gjutdefekter i betongkonstruktioner
  • Lagning och ytbehandling av betongytor på väggar och tak
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530189 Tunnputsbruk S 06 53018 25 kg
6416841330185 Tunnputsbruk S 06 33018 1000 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Rengör underlaget från löst sittande damm och smuts. Ta bort cementpasta från betongytor. Vät det torra underlaget tills det mörknar. Ytan ska helst vätas kvällen före.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till två minuter. Låt vila i ca tio minuter och blanda sedan igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Det färdiga putsbruket är arbetbart i ca två timmar.

Lagning

Applicera bruket på den plats som behöver lagas och som är så pass fuktig att färgen mörknat. Kompaktera vid behov. Slutbehandlingen ska utföras ytterst försiktigt så att underlagets vidhäftningsförmåga inte minskar.

Justering och avjämning

Applicera bruket på underlaget som är så pass fuktigt att färgen mörknat. Slutför enligt plan. Rekommenderad skikttjocklek för Tunnputsbruk S 06 är cirka 5 mm. Vid applicering av tjockare skikt, välj en grövre produkt, till exempel Fescon Reparationsbruk 1.2.

Härdning

Spreja behandlade ytor med vatten och/eller skydda dem med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst en till tre dagar.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Materialåtgång

4–10 kg/m2 med 2–5 mm skikttjocklek

Vattenbehov 3,5–4,5 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek A1
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 2 h

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till