Korrobetong K 30

Produktbeskrivning

Fescon Corro Betong K30 är en cementbetong för gjutning som kräver frostbeständighet och hållfasthet. Den maximala kornstorleken är 3 mm eller 10 mm.

 

  • Lätt att använda
  • Frosttåligt
  • God arbetbarhet

Användningsområden

  • Grundkonstruktioner och grundunderlag
  • Reparation av betongstrukturer
  • Trappor
  • Fogning av natursten
  • Golv
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330130 Korrobetong K 30 33013 1000 kg

Bruksanvisning

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i tre till fem minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt putsbruket vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Den färdiga betongen är arbetbar i ca en timme.

Förberedelser

Form- och förstärkningsarbetet utförs i enlighet med normala arbetsmetoder och
tillverkarnas anvisningar.

Gjutning

Gjutningsarbetet utförs i enlighet med normala arbetsmetoder, tillverkarnas anvisningar och myndighetsföreskrifter.

Härdning

Nygjutna ytor måste sprejas med vatten eller skyddas med plastfilm som förhindrar alltför stor avdunstning av fukt. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst två dagar.

Avfallshantering

Avfall ska samlas upp mekaniskt och avfallshanteras enligt lokala anvisningar. Härdat avfall ska hanteras som byggavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

90 kg/m2 med 50 mm skikttjocklek

Vattenbehov 2,5–2,9 l/25 kg (3 mm) 2,0–2,4 l/25 kg (10 mm)
Färdig massa 11–12 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm eller 10 mm

Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass C 25/30
Brandklass A1
Belastningsklasser XC 2, XF 3 (100 år)

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till