Gjutbetong JB 600/3

Produktbeskrivning

Fescon Gjutbetong 600/3 är en betong för krävande gjutningar som expanderar innan den binder och har mycket hög hållfasthet. Den maximala kornstorleken är 3,0 mm.

 

 • Hållfasthetsklass C 50/60 (28 dagar, +20 °C)
 • Mycket effektivt skydd mot stålkorrosion
 • Utmärkta gjutegenskaper (smidig, lätt flöde)
 • God vidhäftningsförmåga
 • Liten krympning vid torkning
 • SILKO-godkänd
 • Frosttåligt

Användningsområden

 • Ankarfogning
 • Fogning av pelare
 • Fogning och putsning av prefabricerade betongelement
 • Injektionsgjutning
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530226 Gjutbetong JB 600/3 53022 25 kg
6416841330222 Gjutbetong JB 600/3 33022 1000 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Underlaget måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att mörkna. Ta bort eventuellt skikt av cementpasta. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag. Formen måste vara tät, eftersom gjutbetongen är mycket smidig och flyter lätt. Normal gjutning kan utföras från en sida. Den sidan av formen byggs högre än vanligt och vid behov också bredare, så att gjutbetongen kan fylla gjututrymmet med hjälp av sin egen vikt. När du använder galvaniserat stål måste du vara helt säker på att ytbeläggningen är passiverad.

Arbetsinstruktioner

Vi rekommenderar att gjutningen görs så snart som möjligt efter blandningen eftersom expansionen hos betongen då utnyttjas på bästa sätt. Massan är så smidig att kompaktering vanligtvis inte är nödvändigt. Flödet kan förbättras genom att packning eller lätt vibrering. Vid tjocka gjutningsskikt (över 50 mm) bör gjutningen göras i flera lager. Varje skikt måste få härda i minst en dag före nästa gjutning. Låt inte nygjuten betong frysa. Den lägsta användningstemperaturen är +5 °C.

Härdning

Den gjutna ytan ska sprejas med vatten och/eller skyddas med plastfilm. Behovet av efterbehandling är beroende av förhållandena. Efterbehandlingen ska pågå i minst en till tre dagar.

Avfallshantering

Avfall ska samlas upp mekaniskt och avfallshanteras enligt lokala anvisningar. Härdat avfall ska hanteras som byggavfall.

Tekniska data

Vattenbehov 3,3–3,5 l/25 kg
Färdig massa 11–12 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Bindemedel Portland-cement
Stommaterial natursand
Färg grå
Sammansättning Portlandcement, natursand (max. kornstorlek 3,0 mm), och tillsatser som förbättrar arbetbarhet och väderbeständighet, och även får den färska betongen att expandera.
Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass C 50/60
Vidhäftningshållfasthet

(SILKO) > 2,5 MPa (från början av brytpunkten)

Krympning

(Silko) 0,4 mm (prov begränsad krympning)

Ändring i densitet < +5 %
Brandklass A1
Belastningsklasser XC 4, XD 3, XS 3, XF 4, XA 1 (XA 2) (100 år)
Kloridhalt 0,01 %
Karbonatisering

(SILKO) 0 mm i övervakat test (CO2 5 %, 91 dagar)

Köldtålighet (SILKO) ingen erosion vid 50 frost-/saltcykler

Youtube videon

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till