Bultbruk SR

Produktbeskrivning

Fescon Bultbruk är ett specialbruk med cementbindemedel för konstruktioner i berg.

Torrprodukten som är färdig att använda

 

Användningsområden

 • Infästning av ankarbultar som används vid tunneldrivning.

 

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841533357 Bultbruk SR 53335 25 kg
6416841333353 Bultbruk SR 33335 800 kg

Bruksanvisning

 • Tillsätt det torra materialet i vattnet
 • Blanda till en homogen massa med en betongblandare
 • Pumpa in bruket i hålen i berget med en lämplig pump
 • Arbetbar i ca en timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkat bruk tas bort mekaniskt

Underlag

 

 • Bulthålen måste vara rena, fasta och dammfria
 • Temperatur > +5 °C
 • Pumpa in bruket i hålen i berget med en lämplig pump
 • Arbetbar i ca en timme efter tillsättning av vatten
 • Tvätta verktygen omedelbart efter avslutat arbete
 • Torkat bruk tas bort mekaniskt

Ytan måste hållas fuktig i minst tre dagar.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

5–10 kg/m2 med 2–5 mm skikttjocklek

Vattenbehov max. 5 l/25 kg
Konsisten pulver
Bindemedel cement
Stommaterial natursand
Färg grå
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 25 kg och 800 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid ca 1 h
Tryckhållfasthet

> 45 MPa

Belastningsklasser XC4, XS3, XD3, XA1 (100 års livslängd)

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till