Quick Drill 45

Produktbeskrivning

Konceptet Fescon Quick Drill är ett nytt system för att påskynda borrningsgjutning (injektion) vid prospektering. Systemet består av snabbcement med Ciment fondu Lafargeoch Quick Drill 45-tillsatspaket, som kan användas för att reglera egenskaperna hos cementpasta.

 

Användningsområden

  • Ett system för att påskynda borrningsgjutning (injektion) vid prospektering.
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841631800 QUICK DRILL 45 2,5 L 63180 2,5 l
6416841533807 QUICK DRILL 45 20 L 53380 20 l

Bruksanvisning

Varje 0,25 l mått QD-45 tillsats i innehållet i en 25 kg säck Ciment Fondu Lafardge ger cirka 45 min bearbetningstid för injektionspastan. Efter detta stelnar injektionsbetongen snabbt. Borrning kan påbörjas cirka två timmar efter att vatten blandats med cement. Tillsatsen är en sur blandning, så du måste bära gummihandskar, andnings- och ögon skydd.

I blandningsfasen är det viktigt att tillsatsen blandas jämnt med cementen. Om du blandar de torra ingredienserna först, häll cementen i omröraren, varefter tillsatsen långsamt hälls i den roterande omröraren. Blandningen blandas torrt en stund innan du lägger till vatten.

Tillsatsen kan blandas alternativt med blandningsvatten innan cementen läggs i vattnet. Låt tillsatsen lösas upp i ca 3 min. För att undvika segmentering av injektionspastan, lämna inte färdig pasta att stå under lång tid utan att blanda.

10 liter vatten används för utblandning av en 25 kilograms cementpåse (rent drickbart vatten): om blandningsvattnet är naturvatten kan dess surhetsgrad fördröja injektionspastans bindning. Om ett förhandstest på arbetsplatsen ger indikationer på detta, beakta fördröjningen när arbetet planeras.

Kall luft fördröjer cementens bindning och heta förhållanden påskyndar bindningen. Surt blandvatten fördröjer även injektionspastans bindning. Vi rekommenderar alltid att bindningstiden kontrolleras för gällande arbetsplatsförhållanden innan arbetet påbörjas. Arbetsplatstest kan till exempel göras på följande sätt:

  • Blanda 2,5 kg Ciment Fondu-cement och 25 ml QD-45 tillsats med varandra
  • Tillsätt 1 l av det blandvatten som används på arbetsplatsen till cementtillsatsblandningen och blanda

Detta blandningsförhållande bör ge ca 45 minuter arbetstid och betongen borde blir kraftigt uppvärmd ca 10–20 minuter efter  att bindningen börjat, varefter betongen småningom kyls ner. Cirka två timmar efter att vattnet tillsatts är betongen hård nog så att borrningsarbetet kan inledas. Om man vill att betongen ska vara ännu hårdare, väntar man ca 3 h efter att vattnet tillsattes.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

QD-45-tillsatsen levereras i 20-liters behållare, som räcker till en 80 CFL-cementsäck. En doseringsbehållare (0,25 liter) för tillsatsen medföljer förpackad inuti tillsatsbehållaren.

Vattenbehov 10 l / 25 kg
Förpackningsstorlek 2,5 l och 20 l

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till