Vinterbetong TB S 30

Produktbeskrivning

Fescon Vinterbetong är en specialbetong för vintergjutning i temperaturer ned till -15°C.

Produktens hållfasthetsklass ökar. Hållfasthetsklass från produktionsdatumet 1.1.2023: C30/37.

 

  • Hållfasthetsklass C 25/30
  • Frosttåligt
  • God arbetbarhet
  • Inga klorider

Användningsområden

  • Horisontella elementfogar
Produkten är uppräknad i byggproduktdatabasen för den nordiska miljömärkningen och kan användas i byggnader som har Svanenmärkning.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841530042 Vinterbetong TB S 30 53004 25 kg
6416841330048 Vinterbetong TB S 30 33004 1000 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Underlaget måste vara oskadat och rent. Snö och is måste smältas bort från underlaget. Ta också bort eventuellt skikt av cementpasta. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag. När du använder galvaniserat stål måste du vara helt säker på att ytbeläggningen är passiverad.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt massan vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Om du inte kan använda betongen omedelbart efter blandning rekommenderar vi att du blandar igen före gjutning. Den färdiga betongen är arbetsbar i ca en halvtimme.

Arbetsinstruktioner

Man bör gjuta så snabbt som möjligt efter blandningen. Vibrera betongen vid behov . Rekommenderad gjutskiktstjocklek 15–100 mm. Följ anvisningar och bestämmelser från tillverkare och myndigheter vid murningsarbeten.

Härdning

Den färska gjutningen måste skyddas från snö och regn. Hållfasthetsutvecklingen fortsätter utan ytterligare uppvärmning när temperaturen är över -15 °C.

Observera 

Vinterprodukter finns tillgängliga under vintersäsongen 15.9–1.3, under andra tider som beställningsprodukt.

Avfallshantering

Förvaring och avfallshantering. Se särskild anvisning om förvaring och avfallshantering https://www.fescon.fi/se/materialbank

Tekniska data

Vattenbehov 2,4–3,0 l/25 kg torr produkt
Färdig massa 11–12 l/25 kg torr produkt
Sammansättning Portlandcement, natursand (max. kornstorlek 3,0 mm), tillsatser som ger bättre arbetsbarhet och säkerställer hållfasthetsutveckling vid minusgrader.
Maximal kornstorlek

3 mm (formen på naturstenar kan variera)

Förpackningsstorlek 25 kg och 1 000 kg
Lägsta brukstemperatur

-15 °C

Brukstid ca 0,5 h
Hållfasthetsklass C 25/30 Produktens hållfasthetsklass ökar. Hållfasthetsklassen är C 30/37 från tillverkningsdatum 1.1.2023 framåt.
Hållfasthetsutvckling

1 dag vid +20 °C ca 20 MPa
7 dagar vid +20 °C ca 30 MPa
28 dagar vid +20 °C ca 40 MPa
7 dagar vid -15 °C + 7 dagar vid +20 °C ca 25 MPa
7 dagar vid -15 °C + 28 dagar vid +20 °C ca 35 MPa

Belastningsklasser XC 2, XF 1 (100 år)
Dilation/konsistens

ca 140 mm

Länkar


Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till