Vertikalfogbetong PSB K30

Produktbeskrivning

Fescon Vertikalfogbetong är en stabil specialbetong för vertikalfogning av betongelement. Maximal kornstorlek 3,0 mm.

  • Hållfasthetsklass C 25/30
  • God vidhäftningsförmåga
  • Kan pumpas
  • Rinner inte

Användningsområden

  • Elementfogar
  • Karmgjutning av industridörrar
  • Gjutobjekt med svåra formar
Produkten lämpar sig för användning i Svanenmärkta lokaler.

Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841330352 Vertikalfogbetong PSB K30 33035 1000 kg

Bruksanvisning

Underlaget

Fogen eller området där betongen ska läggas måste också vara oskadat, rent och tillräckligt fuktigt för att området ska ha fått en mörkare färg. Ta vid behov bort skiktet av cementpasta. Bäst vidhäftning uppnås med ett strävt underlag. Fogen måste vara tillräcklig bred (minst 15 mm) så att gjutningsmassan fyller fogen helt.

Tillblandning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med betongblandare i ca tio minuter. Med blandarstav räcker det att blanda i en till tre minuter. Låt massan vila i ca fem minuter och blanda igen en kort stund. Hitta den rätta konsistensen genom att stegvis tillsätta det återstående vattnet. Vi avråder från att allt vatten tillsätts från början. Om du inte kan använda betongen omedelbart efter blandning rekommenderar vi att du blandar igen före gjutning. Den färdiga betongen är arbetsbar i ca en timme.

Arbetsinstruktioner

Pumpa massan till gjutformen med skruv- eller pistongpump. Ta hänsyn till tjockleken på fogen och yttre förhållanden när pumpens utflöde ställs in. Betongen har rätt mängd vatten när den pumpade massan inte rinner ut ur fogen. Jämna ut den gjutna fogen med stålslev. En fog som är öppen på båda sidor gjuts genom att en sida blockeras med ett stoppbräde. Brädan tas bort en stund efter pumpandet när betongen har hårdnat något. Utjämna slutligen fogen mot brädan med en murslev. Vertikal fogbetong vibreras inte. Lägsta arbetstemperatur är +5 °C.

Härdning

Fukta fogarna under två till tre dagar efter gjutning.

Avfallshantering

Härdad produkt och tomma, torra förpackningar kan lämnas vid en soptipp. Flytande produkter måste lämnas vid en avfallsstation för farligt avfall.

Tekniska data

Vattenbehov 3,5-4,1 l/25 kg
Färdig massa 13–14 l/25 kg säck
Konsisten pulver
Färg grå
Maximal kornstorlek

3 mm

Förpackningsstorlek 1 000 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+5 °C

Brukstid 1 h
Hållfasthetsklass C 25/30 (K30)
Belastningsklasser C 25/30 för betong 50 (100) års konstruktionslivslängd XC1(XC1) och XF3(XF3).
Kloridhalt 0,01 %

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till