Väggspackel

Spackelmassa SF

 • Polymerbaserad spackelmassa och fogprodukt för innerväggar
 • Spackelmassa är lämpligt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Maximal kornstorlek 0,1 mm
Läs mer om produkten

Grundspackel LF

 • Polymerbaserat grundspackel för innerväggar
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 1 – 5 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Grundspackel LF RD

 • Polymerbaserat, lågdammande grundspackel 
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 1– 5 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Ytspackel LRF

 • Polymerbaserad ytspackel
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 0 – 3 mm
 • Maximal kornstorlek 0,3 mm
Läs mer om produkten

Ytspackel LRF RD

 • Polymerbaserad, lågdammande ytspackel 
 • Vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 0 – 3 mm
 • Maximal kornstorlek 0,3 mm
Läs mer om produkten

Tegelspackel TTF

 • En cementbaserad avjämningsmassa för innerväggar
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 2 – 10 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Grundspackel VF

 • Ett cementbaserat grundspackel för innerväggar
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 1 – 5 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Ytspackel VHF

 • En cementbaserad avjämningsmassa för innerväggar
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 0 – 3 mm
 • Maximal kornstorlek 0,3 mm
Läs mer om produkten

Våtrumsspackel WTT

 • Ett cementbaserat ytbruk för väggar i våtutrymmen, i synnerhet under tätskikt
 • Vägg- och takytor i både torra och våta utrymmen
 • Skikttjocklek 2 – 10 mm
 • Maximal kornstorlek 0,5 mm
Läs mer om produkten

Fyllnadsbruk TLR

 • Ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel
 • Vägg- och takytor på torra, fuktiga och våta områden
 • Skikttjocklek: partiell avjämning 5 – 50 mm, övertäckning 5 – 30 mm
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm
Läs mer om produkten

Putsbruk SR7

 • För upprätning av vägg- och takytor samt igensättning av rörslitsar i torra, fuktiga och våta utrymmen
 • Appliceras med spruta eller för hand
 • Maximal kornstorlek 1,2 mm. Skikttjocklek: 5– 30 mm, (fördelning max. 50 mm)
 • Kan vattentätas efter 2–4 dygn (skikttjocklek högst 20 mm)

 

Läs mer om produkten

Gipsrappningsbruk GL

 • Pumpningsbart, lätt, krympfritt gipsbruk som också lämpar sig för manuell bearbetning
 • Fyllning, uträtning och utjämning av hål och ojämnheter i vägg- och takytor i torra utrymmen
 • Skikttjocklek 10 – 40 mm
 • Maximal kornstorlek 0,6 mm
Läs mer om produkten

Glasfibernät

 • Används för armering av puts på konstruktioner med lättklinkerblock
 • Rullens format 1,0 m x 50 m
Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till