Väggspackel

Spackelmassa SF

Polymerbaserad spackelmassa och fogprodukt för innerväggar. Lämplig för ytor av block, betong, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor, samt för utjämning av målade underlag och fogning av gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Ljus färg.

Läs mer om produkten

Grundspackel LF

Polymerbaserat grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 1–5 mm. Ljus färg. 

Läs mer om produkten

Grundspackel LF RD

Polymerbaserat, lågdammande grundspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämpligt för ytor av block, betong, lättbetong, tegel, tegelspackel, grundspackel VF och ytspackel VHF. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 1–5 mm. Ljus färg. 

Läs mer om produkten

Ytspackel LRF

Polymerbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 0–3 mm. Ljus färg.

Läs mer om produkten

Ytspackel LRF RD

Polymerbaserad, lågdammande ytspackel för vägg- och takytor i torra utrymmen. Lämplig för ytor av block, lättbetong, grundspackel LF och LF RD, tegelspackel och gipsskivor. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 0–3 mm. Ljus färg.

Läs mer om produkten

Tegelspackel TTF

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, tegel, lättbetong och puts. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 2–10 mm. Färg grå.

Läs mer om produkten

Grundspackel VF

Cementbaserad grundspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för ytor av murblock, lättbetong, tegel och betong. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 1–5 mm. Grå.

Läs mer om produkten

Ytspackel VHF

Cementbaserad ytspackel för vägg- och takytor i torra och våta utrymmen. Lämplig för block-, lättbetong- och grundspackel VF-ytor. Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 0–3 mm.

Läs mer om produkten

Våtrumsspackel WTT

Ett cementbaserat ytbruk för väggar i våtutrymmen, i synnerhet under tätskikt.

Kan appliceras med spruta eller för hand.

Åtgång: 1,2 kg/m2/1 mm skikt. Skikttjocklek 2–10 mm.                      

Läs mer om produkten

Fyllnadsbruk TLR

Ett snabbhärdande och snabbtorkande fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Rekommenderad skikttjocklek: ovanliggande avjämning 5–30 mm, partiell avjämning 5–50 mm. Åtgång: 1 mm skikt 1,3 kg/m2.

Läs mer om produkten

Putsbruk SR7

Ett snabbhärdande och snabbtorkande fiberförstärkt fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Kan appliceras med spruta eller för hand. Skikttjocklek 10–30 mm, partiell avjämning 10–50 mm. Maximal kornstorlek 1,2 mm. Åtgång: 1 mm skikt 1,2 kg/m2.

Läs mer om produkten

Gipsrappningsbruk GL

Pumpningsbart, lätt, krympfritt gipsbruk som också lämpar sig för manuell bearbetning. Fescon gipsrappningsbruk GL är avsedd för justering och utjämning av vägg- och takytor i torra interiörer, för stora upp till 50 mm skikttjocklekar.

Läs mer om produkten

Glasfibernät

Används för armering av puts på konstruktioner med lättklinkerblock. Rullens format 1,0 m x 50 m.

Läs mer om produkten

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till