Putsbruk SR7

Produktbeskrivning

Fescon Kalkcementbruk SR7 är ett snabbhärdande och snabbtorkande fiberförstärkt fyllnadsbruk med ett speciellt cementbaserat bindemedel för innerväggar i torra, fuktiga och våta utrymmen. Påförs genom sprutning.

Användningsområden

  • vägg- och takytor i torra, fuktiga och våta utrymmen
  • lämplig för upprätning, igenfyllning av kanaler och lagning av putsbruk, blockytor, lättbetong, sandkalksten och ytor av bränt tegel
  • den slutbehandlade ytan är lämplig som underlag för kakelsättning och kan göras vattentät med Fescon Vattentätningsmassa
  • på gamla målade ytor används Fescon Plattsättningsbruk som fästbruk
  • fyllnadsbruket kan inte användas för golvavjämning, mjuk kalkcementputsning eller ytor som avjämnats med vattenlöslig massa
  • kan vid behov kläs med Fescon väggdistanser
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201102 Putsbruk SR7 20110 20 kg

Bruksanvisning

Se påsen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas i putsbruket. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav eller ett lämpligt blandningsredskap i ca två minuter. Låt stå en stund, justera mängden vatten om det behövs, och rör om snabbt. Arbetbarhetstiden för dem färdiga avjämningsmassan är 30 min till 1 h, beroende på mängden vatten och förhållandena på platsen.

Ytorna måste vara fasta, rena och dammfria. Svaga och löst sittande material ska noggrant tas bort. Innan putsbruket påförs ska torra och vattenabsorberande underlag vätas med vatten.

Sprid ut bruket på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Om flera putsskikt ska påföras, kan du låta det underliggande skiktet härda eller dra ihop sig med vått i vått-metoden. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter påföring av ett nytt skikt bruk. Det bästa resultatet uppnås genom att man först sprutar ett tunt skikt och därefter vått-i-vått till önskad tjocklek. Kan ytbehandlas efter ca 24 timmar. Kan göras vattentät efter ca 7 dagar.

I torra miljöer ska den avjämnade ytan vätas med sprutvatten.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,2 kg/m²

Vattenbehov max. 4,8 l / 20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel specialcement
Färg grå
Maximal kornstorlek

1,2 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Skikttjocklek

10–30 mm, partiell avjämning 10–50 mm

Lägsta brukstemperatur

+10 °C

Brukstid 0,5–1 h
Torktid

3–7 dagar, torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i utrymmet. Relativ fuktighet i underlaget < 85 % RH

Härdningstid

ca 1 dag vid +20 °C

Brandklass A1
Värmeledningsförmåga <= 0,2 W/mK
Vattentålighet

vattentät

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till