Grundspackel LF

Produktbeskrivning

Fescon Grundspackel VHF är ett polymerbaserat grundspackel för innerväggar.

Användningsområden

  • vägg- och takytor i torra utrymmen
  • lämplig för underlag och skivor med stenmaterial
  • avjämningsmassan kan inte användas för avjämning av golv eller som grund för plattläggning
Vinkki! Vieritä taulukkoa sivuttain
EAN-kod Produktnamn Produktnummer Förpackningsstorlek
6416841201010 Grundspackel LF 20101 20 kg

Bruksanvisning

Se förpackningen för information om hur mycket vatten som ska tillsättas. Tillsätt det torra materialet i vattnet och blanda med blandarstav i ca en till två minuter. Låt avjämningsmassan vila i minst femton minuter och blanda igen en kort stund. Den färdiga avjämningsmassan är arbetsbar i ca en dag.
Vidhäftningen och nötningsbeständigheten hos utjämningsmassan kan förbättras genom att tio procent av vattnet ersätts med Fescon Primer.

Underlaget måste vara fast, rent och dammfritt, och allt som kan minska vidhäftningen måste avlägsnas. Sprid ut avjämningsmassan på underlaget med antingen avjämningsspruta eller murslev. Överflödig massa kan samlas upp och återanvändas. Om flera skikt avjämningsmassa påförs, ska det underliggande skiktet härda helt innan nästföljande skikt förs på. Beroende på förhållandena tar härdningen en till två dagar. Vid behov ska den torkade ytan slipas efter varje påföring av ett nytt skikt avjämningsmassa. Den plana ytan kan behandlas med Ytspackel LRF, tapetseras eller målas.

Lämna inte massan i pumpar och slangar längre än en dag. Spacklet kan gulna om konstruktionen är alltför fuktig.

Avfallshantering

Hårdnad produkt och tomma, torra förpackningar kan föras till soptippen. Flytande produkt levereras till ett mottagningsställe för problemavfall.

Tekniska data

Materialåtgång

1 mm skikt ca 1,2 kg/m² (bredspackling max. 1–3 mm/applicering)

Vattenbehov 4,8-5,6 l/20 kg
Konsisten pulver
Bindemedel polymerlim
Färg ljus färg
Maximal kornstorlek

0,6 mm

Förpackningsstorlek 20 kg
Lagring

ca 1 år vid förvaring på en torr plats

Lägsta brukstemperatur

+10 °C

Brukstid 1 dag
Bestrykningsbarhet målning och tapetsering
Härdningstid

ca 1 dag vid +20 °C, ca 2 dagar vid +10 °C
torktiden varierar med skikttjockleken och fuktigheten i området som ska torka

Vidhäftningshållfasthet

> 0,5 MPa (för betongyta)

Brandklass A2
Belastningsklasser RL 01 – RL 03 (RL 04 med primer)

Länkar

Andra länkar

Uppgifterna baserar sig på tester och praktisk användning. Eftersom vi inte kan påverka arbetsobjektets förhållanden, kan vi inte hållas ansvariga för slutresultatet som påverkats av lokala yttre omständigheter.

Produkter

Ange antal

i enhet
Lägg till